Bråken i Svenska Akademien leder till mycket spekulerande. Till en mer eller mindre insiktsfull kremlologi. Den ena gissningen är så god som den andra. Senast är det Kajsa Ekis Ekman i skåneupplagan av Metro (24 okt.) som gissar att Kulturprofilen har en hållhake på Horace Engdahl. Enligt vad Sara Danius berättade i sitt Sommarprogram i radio jublade Horace Engdahl till en början över Danius resoluta agerande. Vad fick honom att ändra sig, frågar Ekis Ekman.
Och så gissar hon att Kulturprofilen sitter på en för Engdahl känslig hemlighet. Vilkens avslöjande skulle vara katastrof för Engdahl. Han måste alltså i allt visa sig lojal med Kulturprofilen. Alla artiklar och uttalanden i utländsk press skulle alltså tjäna till, ja, rent av bli nödvändiga, för att visa hur lojal han är med Kulturprofilen.
Men finns det verkligen en gåta som behöver förklaras? Sara Danius visar krafttag för att snabbt rentvå sin akademi. Stämningen är ännu god i akademien, man sitter ännu på Freden och applåderar varandra. Men så visar det sig att Kulturprofilens hustru genast skall uteslutas och att saken skall utredas synnerligen grundligt. Vad kan inte det leda till? Om kulturprofilens hustru ryker i första omgången, kanske Kulturprofilens vänner också är hotade. Frostenson idag, Engdahl i morgon. Utredningen tycks nämligen inte vara till för att rentvå akademien utan för att få fram sanningen, hur obehaglig den än är. Då kan ju vem som helst tycka att det går lite för långt.
30 okt.18