Det är svårt att avstå från att kommentera Jennifer Wegerups spalt i Aftonbladet (24 okt.). Hon berättar om mogna kvinnors sexuella längtan efter unga män. Man drömmer om unga killar som är sexuellt outtröttliga. Ung man- äldre kvinna är ju en mycket bättre kombination än äldre man- ung kvinna, konstaterar de. Och det är ju helt rätt.
Jennifer Wegerup själv känner väl en del av detta sug men föredrar äldre män på grund av den intellektuella utmaningen. Tanken är väl att den äldre mannens intellektuella mognad för henne är en lustväckare.
Det där kan jag i viss mån förstå. Det handlar om att inte nöja sig med ren sexualitet. När man stiger upp ur sängen måste man kunna prata med varandra. Livet är inte bara samlag utan också samtal. Dumhet är synnerligen erotiskt avtändande. Söker man något mer än en underbar natt ställer man andra krav. Lusten är viktig men kärleken viktigare. Att bli sedd och förstådd.
Men jag gillar kvinnor som utan hyckleri bejakar sin sexualitet. Och jag tror obetingat på unga mäns sexuella vitalitet. Jag har däremot en smula svårt att tro på äldre mäns ökande intellektuella mognad. I det fallet är det nog mycket individuellt.
Det är inte bara den sexuella vitaliteten som är störst när man är ung. Jag minns min ungdoms intellektuella entusiasm och upptäckarglädje. Den intellektuella horisonten vidgade sig ständigt. Och det var så förfärligt att inte kunna dela den med någon.
Men det är inte otroligt att vitaliteten gör en något självupptagen. Man blir så entusiastisk att det minskar den sociala lyhördheten. Länge längtade jag efter någon som representerade någon för mig främmande idétradition, som skulle öppna nya horisonter för mig. En på det sättet erotiserad idétradition tycktes mig vara en spännande stimulans och utmaning.
Men att reducera någon till att vara representant för idéer är naturligtvis inte bra. Det är tryggare att sätta sig in i idéer utan denna stimulans. Det gör det sedan lättare att se hur en människa individuellt förhåller sig till sin idétradition. Först då kan man se individen.
Och det finns alltså en risk för att man dränker människor med sin entusiasm. Att man är så berusad av sina upptäckter att man inte kan lyssna. Och det är nog värre än om den sexuella entusiasmen gör en mindre erotiskt lyhörd. En Hamlet i sängen är inte vidare. Så jag kan bara önska de äldre kvinnorna villiga unga män.
Jag tänker på Harpagon i Molières Den girige. Tjänsteflickan Frostine inbillar honom att hans tillkommande har en speciell svaghet för äldre män. Hon avvisade till och med en friare när han avslöjade att han inte var mer än femtiosex år genom att han inte behövde ta på sig glasögonen när han skulle underteckna äktenskapskontraktet. ”Sannerligen om jag varit kvinna så skulle jag aldrig ha älskat unga herrar”, utbrister Harpagon instämmande. Det tycker jag är en underbar scen.
28 okt.15