Två personer skriver samma dag (15 nov.) och pläderar hårt för att man inte skall skänka något åt tiggare. Den ene är en pastor i Småland på Jönköpings-Postens kultursida (Jacob Olofsgård) Den andre en före detta TV-journalist på Västerbottens - Kurirens debattsida (Ola Nilsson).
Argumenten hos frikyrkopastorn är två. Dels förnedrar man människor genom att lägga något i tiggarskålen. Han har särskilt omsorg om tiggarnas självbild. Man bekräftar genom att skänka dem pengar så att säga deras negativa självbild. Det där att gå förbi och vägra skänka minsta krona skulle då i stället visa att man tänker bättre om dem och i varje fall inte bekräfta någon destruktiv självbild. Det kanske vore effektivare att sluta projicera sina egna fördomar på dem. Det är ingen skam för någon människa att välja den lösning som ter sig minst dålig. Tiggaren har ingen anledning att skämmas och att avvisa hans vädjanden om hjälp torde inte höja hens självaktning.
Journalisten är mera rå och menar att man inte bör uppmuntra den tiggande livsstilen. Själv tycker jag att det verkar kallt och bedrövligt att tigga och inte torde det vara så lukrativt heller. Jag tycker nog att de få slantar en tiggare lyckas skrapa ihop är mer förtjänta än det mesta i löneväg som betalas ut.
Både journalisten och pastorn tänker också på familjerna hemma i Rumänien. Om den outbildade mamman åker till Sverige och tjänar mer än de utbildade i Rumänien, vem skall då se till att barnen går i skola? Hur kan man då motivera människor i Rumänien till arbete och utbildning? Pastorn köper helt den rumänska bilden med en ambitiös stat som inte kan lita på sina medborgare.
Men man varken kan eller bör hindra den fria rörligheten. Och det är inte en skam att söka göra det bästa möjliga av sin livssituation. När alternativen blir bättre i Rumänien upphör man förmodligen att resa till Sverige. Att sitta här i kylan och regnet är nog knappast att av rent okynne odla en destruktiv livsstil.
20 nov.14