Jag får lust att delge några gravt spekulativa och djupt ovetenskapliga funderingar. Rörande det missnöje över Stockholm som alltfler skribenter ger uttryck för. Som ni såg i lördagens Dagens Nyheter har Gina Gustavsson (9 okt.) samma tanke som jag (blogg 29 sept.). Man behöver inte fixeras vid Stockholm. Det finns andra städer att diskutera. Bara hur stockholmsperspektiv hamnar man rak ut i spenaten så fort man lämnar huvudstaden.
Men varför vantrivs människor i Stockholm? Eller gör de det, det är ännu inte belagt att de flesta människor i huvudstaden är missnöjda med sin stad. Det är kanske bara en liten skara kulturskribenter som lider av åkomman. Man kan rent av tänka sig att de påverkar varandra.
Men låt oss anta att det är sant. Varför trivs människor ypperligt i Göteborg, men inte alls i Stockholm. Kan det vara så att Sveriges misstänksamma bondebefolkning klarar städer av Göteborgs storlek men just vid Stockholm går gränsen. Föga troligt. Och människor trivs ju utmärkt i London och Berlin. Så det kan inte ha mycket med storlek att göra, tycker man.
Max Weber såg en koppling mellan protestantism och kapitalism. Kan det vara så att postprotestantismen betyder en övergång kapitalistisk mentalitet? Att det inte längre är det ambitiösa och plikttrogna arbetet som står i centrum utan har ersatts av en lika ambitiös strävan efter framgång. Och det är de mest ambitiösa, de otåliga och de mest stressade som flyttat till huvudstaden. Ty det är väl det som saknas, lugnet mitt i oron, det tillbakalutade, det distanserade. Som gör att man tar sig tid att vara vänlig. Det är svårt när man är som mest ängsligt ambitiös och ambitiöst fixerad. Både Berlin och London är ju kända för sin humor. Men i Sverige är det Göteborg som är humoristiskt.
Men det där är bara spekulationer. Det mest troliga är att generella vantrivseln är en myt. Att man trivs lika bra i Stockholm som på andra platser. Och att människor som vantrivs inser att det inte beror på staden där de bor. Jag tror att Frans G. Bengtssons ord, som jag anförde förra gången, uttrycker den pessimismen. Livet har sina sidor. Till och med i Lund.
12 okt. 21