Ja, jo. Jag tänker på något Erik Helmerson skrev i DN förra veckan (26 juni). Han reagerade på en kolumnist i Expressen, Bilan Osman, som hade använt ordet ”västerländsk” om de som fördomsfullt ifrågasätter rätten att bära slöja. Detta är inte alls västerländskt, menade Helmerson. Det västerländska är i stället att alltid respektera individens valfrihet, att försvara valfriheten mot tvånget.
Här tycker jag han på ett egendomligt sätt representerar den lättkränkthet och det ordmärkeri han – och hans ledarsida – annars bekämpar. Den västerländska ideologin är förvisso demokratismen och den liberala respekt för friheten som den förutsätter. Slöjmotståndet hämtar däremot sin näring ur etniska fördomar. Eftersom det inte är vår sed är det en sämre sed. Men det är skillnad på värderingar och västerländska seder och bruk. Hur lätt tror man inte att alla västerländska seder och bruk är överlägsna ur frihetens synpunkt. Men en del är bara vana. Den demokrat, som vill trycka på andra sina vanor sviker samtidigt sina värderingar.
Men västerländska vanor och konventioner finns. Det är rimligt att varna för att konventioner kan fördunkla tänkandet.
Naturligtvis söker man argument för något som egentligen är etnocentrism. Det vanligaste argumentet är att slöjan i sig är kvinnoförtryckande. Den som bär slöjan - frivilligt – symboliserar förtrycket. Det kan lika lite accepteras som nazisymboler.
Det är ungefär lika klyftigt som att förbjuda kristna kors. Därför att även kristendomen kan användas förtryckande. Nazismens ideologi är unik därför att den inte symboliserar någonting annat än förtryck och inhumanitet. Detta skiljer det från allt som låter sig diskuteras inom de demokratiska ramarna.
Det sägs att slöjan speglar en kvinnosyn. Jag tror mycket mer det speglar en sexualsyn. Och trots att jag är extrem sexualliberal har jag aldrig betraktat kultur- och moralkonservativa som någon sorts nazister. Den liberalism som vill förbjuda sina motståndare är inte mycket till liberalism.
Men även om slöjbrukets uppkomst och motivering handlar om sexualitet så tror jag knappast att slöjbärarna tänker på det. För dem uttrycker slöjan i stället fromhet och tillhörighet.
Nå, detta tycker Erik Helmerson och alla andra tänkande människor. Vad jag ville påminna om är att etnocentriska fördomar finns också i väst. Att det demokratiska tänkandet styr de tänkande demokraterna och att de tänkande demokraterna förhoppningsvis är fler än de fördomsfulla, är en annan sak. Talet om det västerländska syftar hos Bilan Osman rimligtvis på de västerländska fördomarna. Därför bör man inte bli kränkt i onödan.
30 juni 15