Man skall kanske inte bry sig om vad Göran Skytte skriver i Dagen (14 nov.). Men det är intressant med tankar som stannar på halva vägen.
Skytte är förargad över att förfärliga citat ur Koranen bemöts med förfärliga citat ur Bibeln. Det verkar ju som om Bibeln är lika illa som Koranen. Och det har Skytte rysligt svårt att tro.
Ty det förfärliga i Bibeln står ju i Gamla testamentet. Men det som gäller för en kristen är ju Nya testamentet, menar Skytte. ”Och varför, varför skulle kristna i dag börja följa mångtusenåriga lagar och förordningar i Gamla testamentet som reglerade liv och krig på Mose tid?”
Och därmed har han ju sagt – utan att inse det – att problemet inte är Islam utan fundamentalismen. En kristen fundamentalism är lika illa som en islamsk. Men varför skall vi vara fundamentalister? Det är ju den frågan Skytte ställer och han ställer den med rätta! Bibeln läst fundamentalistiskt ger förskräckande resultat. Sekulariseringen har gjort den kristna fundamentalismen omöjlig. Detsamma kan vi hoppas om Islam.
Ty också Nya testamentet är problematiskt om man läser det fundamentalistiskt. Det där om att kvinnan tige i församlingen är i varje fall inte någon GT - text. Och vad kan man dra för slutsats om homosexualiteten genom fundamentalistisk NT - läsning?
Om Gamla testamentets ställning inom kristendomen kan man fundera en del liksom på Jesu förhållande till GT. Vad betyder det att han säger att han vill fullkomna lagen, inte upphäva den? Skall man utgår ifrån att han accepterar allt i Gamla testamentet som han inte direkt opponerar mot? Och allt i sin samtid, som han utgår från, utan att ifrågasätta? Själv tror jag att det rimligen måste vara så att om Gud finns och har blivit människa, så måste hans förmåga att säga sanningar begränsas av den samtid han tvingas verka i. Om vägen till människans hjärta är att bli människa, måste Gud också underkasta sig mänskliga begränsningar. En människa utan begränsningar är ingen sann människa. Och det är begränsat vad ett världsförnuft kan kommunicera till en mänsklighet full av begränsningar. Tänk på den nedsänkthet i tiden som ingen människa undgår. En allvetare som säger allt han vet skulle inte bli förstådd i någon samtid. Det är svårt att undgå detta paradoxala faktum om Gud verkligen valde att bli människa.
Vad blir kontentan att Skyttes halvtankar? Att en icke-fundamentalistisk kristendom är bättre än en fundamentalistisk Islam. Eller snarare en viss typ av fundamentalistisk Islam, den icke - fredliga. Men han kan inte visa att en fundamentalistisk kristendom är bättre än en fundamentalistisk Islam. Eller att en sekulariserad kristendom är mer human än en sekulariserad Islam. Det blir så där när man bara tänker till hälften.
18 nov.14