Per Meurling talade på sin tid om den goda tonens pingviner. Vilka som åsyftades vet jag inte exakt. Men jag kom osökt att tänka på uttrycket när jag läste Johan Sjögren i Svenska Dagbladet (17 sept.). Sjögren tycker sig spåra en onödig elakhet i debatten. Hans exempel är två.
Dels Jan Guillou som kallat Ebba Busch för en sällsynt elak liten fan. Dels Gunilla Brodrej som kallat Lena Andersson för man. I Jan Guillous fall menar Sjögren att man bör inte börja med ett invektiv. Utan när man polemiserar bör man alltid börja med motståndarens bästa argument och söka bemöta det. Invektiven bör man spara. Åtminstone spara dem till sist. Men för att principen skall vara möjlig att generalisera måste det ju finnas några goda argument för en åsikt. Och det gör det inte alltid. Om man finner alla argument för en åsikt lika usla är denna generositet inte möjlig.
Och hur ser sakfrågan ut i det här fallet. Jo, Ebba Busch föreslog att man skulle använda svenska biståndspengar för att bygga fängelser i auktoritära och odemokratiska länder. Så kunde man utvisa deras landsmän dit, om de begick brott i Sverige. Man skulle alltså på detta sätt kunna kringgå den svenska humaniteten. Att så att säga ta en gruvlig hämnd utan att smutsa sina händer. Och låta bödlar och barbarer vara inhumana i vårt ställe.
Om detta har Sjögren ingenting att säga. Att en kristen människa kan komma med ett sådant förslag gör honom inte upprörd. Själv är jag ateist och jag tycker det är fånigt att kräva att kristna skall vara moraliskt bättre än andra. Men jag minns att jag tyckte att Barbro Alving hade alldeles rätt när hon besökte Grekland under den fascistiska grekjuntan på 60-talet. Det vämjeligaste var att se plakaten med ”de kristna grekernas Grekland”. Jag förstod att för en kristen människa måste det vara det värsta, när man använde kristendomen i ondskans tjänst.
Men Ebba Busch uppenbara vädjan till det sämsta hos människan lämnar Sjögren likgiltig. Han diskuterar i stället att man borde vara snällare i debatten. Det förefaller att vara att sila mygg och svälja kameler.
Själv har jag alltid framhållit att inte är att argumentera att kasta ur sig invektiv. Består hela ens inlägg bara av invektiv så är det ett lågvattenmärke. Men att vilja befria debatten från varje spår av vrede eller rättmätigt hån är att gå för långt i prydhet. Värdesätter man inte något annat än det objektiva, bör man ägna sig åt vetenskap. Det skulle bli både tråkigt och färglöst om Sjögrens förslag allmänt anammades. Förutom att det ter sig utopiskt.
Men skall man inte argumentera först och spara sina invektiv till slutklämmen? Det kan ju ofta vara bra. När man med goda argument har visat att någon tänker vettlöst, ohållbart och omoraliskt, då inser läsaren att hårda ord är på sin plats. Ty även den man angriper har rimligtvis ett ansvar för sina ord och gärningar. Dumhet och ohederlighet bör beivras.
Men det är så att journalister gärna vill bli lästa. Ett kategoriskt invektiv i början av en text kan vara mycket läsfrämjande. Och vad så om man först i efterhand motiverar det? Huvudsaken är ju att det alls argumenteras.
Vad Sjögren menar med att försöka slita meningsmotståndarens argument i småbitar, förstår jag inte. Ty detta bör man, enligt honom, inte heller försöka göra. Man försöker rimligen argumentera så effektivt som möjligt. Vad är det nu för fel i det? Men kanske tänker sig Sjögren att man inte behöver argumentera mot varje dumhet i ett resonemang. Utan kan nöja sig med att argumentera mot den grundläggande dumheten. Det kan ju vara både utrymmes- och kraftbesparande. Men också den multiinkompetente bör avslöjas.
Men Gunilla Brodeijs tilltag att kalla Lena Andersson för man? Ja, det kan väl se ut som en mindre intelligent mobbing. Nu är det i och för sig inte så gräsligt att bli kallad man. Gunilla Brodeij använder sig att samma generalisering som Tage Danielsson driver med i Grallimatik. ”Det var mig en logisk och intellektuellt hederlig kvinna, det måste vara en man”. Man undrar vilken kvinnosyn ett sådant påstående bottnar i. Men Gunilla Brodeij tänker kanske på att Lena Andersson hade fel åsikt om me too. Ett sådant svek måste givetvis straffas med könsbyte. Usel som en karl i det här fallet!
18 sept. 20