Sannerligen, det är en tid när andarna prövas. De märkligaste saker låter sig sägas. Håkan Boström i Göteborgs – Posten (16 okt.) har möjlighet att göra sig herostratisk.
Åsikten att Sverigedemokraterna skulle må väl av att få makt och ansvar förefaller för all del illusorisk. I stället för att anpassa sig – varför skulle de göra det? - är det väl troligare att de skulle skjuta fram sina positioner. Kärnväljarna har alltid hoppats på mer av sverigedemokraterna. Försiktigheten är en väg att nå makten, varför skulle man fortsätta på den vägen när makten redan är uppnådd? Nå, om en hypotetisk framtid kan man naturligtvis inte säga något med säkerhet.
Intressantare är det när Boström ställer samvetsfrågan. ”Är då inte socialdemokraterna ett mindre ont än Sverigedemokraterna?” Hans svar har potential att bli klassiskt. ”Det kan man tycka”. I fortsättningen borde han gå under namnet ”det kan man tycka-Boström”. Så långt har det gått, så kan så kallade liberala ledarskribenter uttrycka sig. I valet mellan demokratin och plånboken ”kan man tycka” att demokratin är viktigare. Den mannen vet tydligen ingenting om demokratisk värdegemenskap.
23 okt.18