För två år sedan, 9 maj 2017, skrev jag en bloggpost om Geir Gulliksens Berättelsen om ett äktenskap. Jag hade läst recensionerna och blivit intresserad. En feministisk man som blir övergiven av sin hustru för att han är alltför förstående. Det intrycket hade jag fått. När jag läste boken fann jag mannen mycket mera tvivelaktig. En identifikation med hustrun som gjorde att han mer eller mindre förlorade sitt jag. Var otroheten något han egentligen önskade, ville han dela älskare med hustrun? Att det bittra resultatet blev att han stod där som övergiven hade han knappast tänkt sig.
Nå, nu kom Gulliksen med en ny roman i höstas ”Se på oss nu”. Den har blivit mest omtalad för en scen där en man hjälper en kvinna som han just träffat med att tömma hennes bröst på mjölk. Som modern feministisk och erfaren man kan han erbjuda denna hjälp till en ung kvinna som är rätt ointresserad av att sätta sig in i hur det är att vara mamma.
Det här är en betydligt sämre roman. Den har karaktären av underhållningsroman och bladvändare. Man tänker på TV-såpor med sensationella händelser.
Huvudpersonen liknar dock föregående boks hjälte. Det är en man väl insatt i kvinnorollen. En man för vilken barn betyder mycket också från det de är mycket små. Det är en man som har brutit med den traditionella mansrollen. Gränsen mellan vänskap och kärlek blir på så sätt upphävd. Mannen som storasyster. Men på grund av heterosexualiteten en storasyster som kan bli förälskad och erotiskt upptänd. Det är måhända lite intressant. Här finns naturligtvis också den nya sakligheten, de förnuftiga lösningarna, i stället för att vara hindrad av pryderi.
Först skildras alltså den gifte mannens förälskelse i en ung kvinna som just har blivit mamma. Det är en ganska osannolik historia. De möts alltså på en fest och den unga kvinnan behöver amma. Barnet är hos sin pappa. Den erfarne mannen erbjuder sig att hjälpa till att lätta på trycket i brösten. De går tillsammans in på en toalett och han masserar hennes bröst tills mjölk kommer. Men hon har fortfarande ont, sannolikt har hon mjölkstockning. Det hela ter sig mer som en pornografisk manlig fantasi. Det är så pass gränsöverskridande att två människor som nyss har träffats låser in sig på toaletten tillsammans att det är mycket svårt att tro på. De har i det läget inte kommit överens om något. De hör någon komma och drar sig hastigt in på toaletten och låser dörren. Efter denna intima bröstmassage, där mannen inte kan dölja sitt stånd, uppstår en förälskelse mellan dem.
Saken blir lite sannolikare när man längre fram får veta att den unga kvinnans man är otrogen och hennes villighet att skaffa sig en älskare har ett hämndmotiv. Och en vilja att väcka svartsjuka.
Sedan berättas historien hur mannens hustrus perspektiv. Det är en lugnare berättelse. Där hon inser att mannen är förälskad. Och i sin övergivenhet först lyckats återknyta förbindelsen med sin första pojkvän i barndomsstaden. Det verkar bra men är tydligen bara avsett som tröst. Hon hittar nämligen en ny man som hon flyttar samman med. Den inre omställningsprocessen när hon byter kärleksobjekt lämnas oskildrad.
Brytningen mellan huvudpersonen och den unga kvinnan, när hon går tillbaka till sin man, sker också med en spektakulär händelse. När man och hustru träffas för att diskutera sitt förhållande får älskaren tar hand om det lilla barnet. Här har han, osannolikt nog, glömt att ta med sig mjölk till barnet. Och hittar på vägen till ett apotek för att köpa mjölkersättning en kvinna som är villig att amma. Men just då kommer det äkta paret in på samma café.
Så det är svårt att ta denna roman på allvar. Huvudpersonens chef förälskar sig i en kvinna i niqab men svalnar när hon visar sig vara en konvertit, en född norska, varvid det hemlighetsfulla och exotiska försvinner. Sådant där får man hitta på när romanens inre kvaliteter inte bär.
Så man undrar över syftet med denna bok. Är det en tidssatir? Namnet på boken skulle ju kunna tyda på det. Och alltså ha en vidare betydelse än den författaren direkt anger. Där det används om vissa havererade politiker.
22 feb. 19