Går det att kritisera en tidsanda medan den ännu pågår? Minervas uggla lyfter i skymningen. Det är först när dagen är över som vi ser vad som varit.
Jag tänker på hur svårt det måste vara att komma till ett land med en helt främmande kultur. Hur naturligt det skulle vara att söka sig tillbaka till det trygga och välbekanta. Ändå är det ju kontraproduktivt. Att huka i skrämsel över en värld man inte förstår, leder till ingenting.
Lycklig den som har en religion. Vart man än flyttar är Gud alltid densamma. Och Gud är större, större än alla kulturskillnader. Nästan alla som flyttar har en religion, till tröst och trygghet. Så länge man får behålla den är det ändå inte alltför hopplöst.
Är detta det som vanligen sägs på svenska debatt- och kultursidor under det 10-tal som gick och det 20- som nyss har börjat? Vi är ett underligt sekulariserat land, svårt att begripa sig på. Hur skall vi kunna göra oss tydliga? Visa att våra värderingar inte är en fråga om illvilja?
Nej, det är en annan fråga som står i centrum. Hur skall människor som lever kvar i sin trygghet kunna vänja sig vid att världen i någon mån förändras? Världen är en värld i snabb förändring. Vi har vunnit mycket på datoriseringen i bekvämlighet och snabbhet. Mycket av det som inte lät sig göras tidigare är möjligt nu. Men förändringen har som bekant också sina problem. Vi lider av datorstress när maskinerna inte fungerar. Och minnet och därmed identiteten tycks flyktigare. När mobilen tappas förlorar vi vår identitet. Datorernas intåg är en stor förändring.
Är det denna stora förändring som i stället diskuteras? Nej, inte det heller. Det är den förändring som invandringen innebär. För de flesta av oss är det ingen stor förändring. För några kan det visserligen räcka med att se för många invandrare på stan. Men det är ju inte nödvändigt att se detta som en stor förändring som berör en djupt. Det mesta är sig likt.
Sedan kan man diskutera vår ineffektiva polis och varför den är ineffektiv. Och det kan man koppla till invandringen. Att ineffektiv polis och öppna gränser inte är någon bra kombination, säger sig självt. Gangsters existerar och har alla skäl att invandra till ett land där polisen är svag.
Man kan diskutera om inte invandrare i hemtjänst och åldringsvård är ett problem. Där kan uppstå språksvårigheter. Men beror inte detta på att åldringarna är lågt prioriterade och invandrarna diskriminerade på arbetsmarknaden? Det är oerhört svårt att i vuxen ålder lära sig ett mycket främmande språk. Att tro något annat – vi kan väl ställa krav! - är bara korkat. Realiteter förändrar man inte genom att gasta. Människor är olika språkbegåvade och vi behöver alla. Det vore värre om ingen tog han om de gamla, höll butiker öppna, lät taxibilarna gå.
Jag har sagt dessa grundläggande sanningar för jag tycker de bör sägas 2020.
22 jan. 20