Ärligt talat, jag tycker det verkar som det kanar och glider. Lite varstans och i synnerhet i den borgerliga pressen. Att den vackra barrikaden mot Sverigedemokraterna börjar förmultna i kanterna.
Många sätter en förhoppning till att Kristdemokraterna börjar företräda en anständig värde- och kulturkonservatism som kunde vara ett anständigt alternativ till Sverigedemokraterna. Men vad är ett anständigt alternativ? En kultur- och moralkonservatism utan nationalism och ett osunt intresse för integrationsfrågor? Men har inte kristdemokraterna redan varit och nosat också på SD:s hjärtefrågor. Jag vill minnas att Sara Skyttedal, som tillhör den nya partiledarens tillskyndare, har ett visst förflutet i sammanhanget.
Med det finns de som tycker att det bara är bra. Erik Helmerson skriver i DN (23 mars). ”Hur hantera det faktum att borgerliga partier, framför allt KD, har börjat ifrågasätta delar av migrationspolitiken? Om de mer civiliserade partierna, de som saknar nazistiska rötter, blir bättre på att besvara SD:s hjärtefrågor – vilket behov finns det då av SD?”
Om detta finns det två saker att säga. Om andra partier företräder SD:s värderingar så är det mycket möjligt att man kan förmå människor att sluta rösta på SD. Men det är inte namnet SD som är det förskräckliga utan det förskräckliga är deras främlingsfientlighet. Om den företräds av partier som inte har nazistiska rötter så blir bara värderingarna svårare att härleda. Det vore alltså den verkliga katastrofen.
Och för det andra. Man kan ställa frågan: ”Förtjänar inte integrationspolitikens brister att diskuteras?” Förvisso. Det är högst
påkallat. Men så länge man håller den diskussionen inom anständighetens ramar torde den inte ta en enda röst från SD. Det är som om man trodde att SD-väljaren älskar invandrare men tyckte att våra fina invandrare förtjänade en bättre integrationspolitik. Först då tolkar man SD-väljaren med tillräcklig välvilja. Men den hemska sanningen är att det är först när diskussionen börjar handla om volymer och krav som en svag ansats till instämmande kan komma från denna grupp. Ett steg i rätt riktning men ännu för mesigt.
Det är högt tid att börja diskutera integrationspolitiken. Men vi skall diskutera den för invandrarnas och allas vår skull. Att snegla på Sverigedemokraterna tjänar ingenting till. Möjligen kan en bättre integrationspolitik mildra främlingsfientligheten på sikt. Men att tumma på anständigheten för att kunna vara ett anständigt alternativ faller på sin egen orimlighet.
27 mars 15