I fredags (20 mars) hörde jag Ulrika Knutsson i radions Kulturnytt moralisera över att man moraliserar så mycket över gamla tider. I stället borde man ägna sig åt samtidens moraliska problem. Vem som helst har rätt att sucka något dylikt, men när det inte gavs närmare exempel på i samtiden försummade moraliska problem, så blev det lite tomt.
När man diskuterar äldre tider så sitter man med facit i handen. I nutiden finns inget facit. Det gör situationen annorlunda.
Betyder det att det är poänglöst att moralisera över gamla tider? Jag tycker tvärtom att det är någon sorts skyldighet. Då, när det inte fanns något facit, stod åsikt mot åsikt. De som såg klart och genomskådade samtiden kunde mycket väl vara i opinionsmässigt underläge. Då kunde det vara en viktig tröst: ”Framtiden kommer att ge oss rätt”. Det är en hemskt tanke att eftervärlden i stället skulle rycka på axlarna och säga: ”Tja, för all del, det där är rätt ointressant. Vi har våra egna problem att tänka på.” För att inte tala om alla offer som åtminstone i efterhand är förtjänta av upprättelse.
Men det är klart att detta moraliserande inte kan göras utan reflektion. Freuds stora kamp var en kamp för sexualitetens betydelse. I detta var han en kontroversiell figur. Vad skulle eftervärlden säga? Och så får han i efterhand på skallen för sin kvinnosyn, där han bara delade samtidens fördomar.
Så det är egentligen en rätt grannlaga uppgift att förstå äldre tider. En äldre tids antirasister använde ett språkbruk som vi idag anser rasistiskt. Hur skulle man kunna kämpa för rasjämlikhet om man inte upplevde negerfrågan som central? Det är också en sak att bedöma en tid och en annan en individs förhållande till den samtid som var.
Men det är klart att när man fördömer äldre tider så gör man inte mycket annat än att visa att deras moral- och människosyn är en annan än vår tids. Vi tror att vi har rätt. Och det har vi, tills vidare.
Och så är frågan vad vi borde se men inte ser i vår egen samtid. Samtida problem ventileras, det förs en moraldebatt utan facit. Och vem vet vad framtiden kommer att säga? Vilka fick rätt respektive fel i det vi diskuterade? Omöjligast är att se vad framtiden kommer att anse att vi borde diskuterat i stället. Tog vi inte den globala ojämlikheten på tillräckligt stort allvar? Miljöförstöringen? Var vi barbarer som fortfarande åt kött?
25 mars 15