Ibland blir man lite beklämd av religiös debatt. Den 13 februari slår tidningen Dagen upp hur Migrationsverket försöker snärja afghanska konvertiter. Det vill säga människor som övergått från islam till kristendom. Eftersom det är farligt att vara kristen i Afghanistan – i synnerhet för före detta muslimer - får man alltså ett gott asylskäl genom att konvertera.
Migrationsverket jagar alltså ouppriktiga omvändelser. Fejk eller inte, kan man tycka, säger man sig vara kristen i Afghanistan, ligger man illa till. Så det verkar något felslaget att Migrationsverket håller husförhör.
Men så är det ett juridiskt ombud, Rebecca Ahlstrand, som tycker att Migrationsverket brister i objektivitet när de bestämd hävdar att muslimer och kristna tror på samma gud. Det neutrala Migrationsverket skall vara teologiskt objektivt och inte hävda sina egna åsikter.
Men att kristna och muslimer tror på samma gud är ingen åsikt, utan ett historiskt faktum. Att det finns människor som förnekar detta förändrar ingenting. Det finns nämligen också människor som förnekar att Förintelsen ägt rum. Den som hävdar att Förintelsen ägt rum har ägt rum, har inte tagit ställning i en kontroversiell vetenskaplig fråga. Hen har hävdat en objektiv historisk sanning.
På samma sätt går det inte att förneka att Islam bygger på den judiska och kristna religionen. Man kan, om man så vill, tycka att Islam förvanskar och förvränger bilden av gud, men man kan inte påstå att Islam dyrkar en annan gud än den kristna. Det finns ingen möjlighet.
Det juridiska ombudet resonerar ytterligare. Om kristna och muslimer tror på samma gud blir ju omvändelsen ”meningslös och kan inte heller utgöra grund för asyl.” Men den slutsatsen följer ju inte.
Att kristna och muslimer tror på samma gud betyder inte att det är samma religion. Att vara kristen betyder att tro att gud har blivit människa i Jesus Kristus. Och det är för en kristen en helt avgörande skillnad. Och det kan också den utomstående betraktaren se. Uppenbarligen finner man en omvändelse tillräcklig för att förfölja någon i Afghanistan. Även om hen omvänder sig till en religion tillhörig Bokens folk.
Jag tror att tidningen Dagen också inser det meningslösa i att förneka historiska fakta. Därför får man nöja sig med att slå upp ett juridiskt ombud med hennes krav på teologisk neutralitet. Ett stackars ombud som själv tycks vara religionshistoriskt okunnig. Fy å sig, ombudet!
28 feb.18