Vesna Procopic i Dagens Nyheter talar sig varm för skärpta straff (8 mars). Man måste nämligen ta brottsoffrets parti. Det är en intressant tanke. Det har bara den haken att kopplingen finns inte. Vad tjänar ett brottsoffer på skärpta straff? Jo, kanske känns det bättre. Kanske är hämnden ljuv. Men ärligt talat, är det inte att tillfredsställa det sämsta hos människan? Ty kravet på rättvisa handlar ju bara om hämnd. Det är inte gott för människan att få sina lägsta begär tillfredsställda. Inte ens om hon är en människa som kräver vår empati och vår medkänsla i olyckan.
Men kravet på rättvisa, ropar nu den upprörde! Kräver inte ett brott ett proportionerligt straff? Men det är en undran som inte bottnar i realiteter utan i magi. En metafysisk föreställning om en sorts kosmisk balans. Som skulle vara oberoende av brottsling och brottsoffer. Två vågskålar som väger jämnt. Och denna metafysiska balans skulle gagna någon?
Jag håller med om att man för 50 år sedan verkligen intresserade sig mer för förövaren än för den drabbade. Ingen människa är helt förlorad, den vilsegångne kan räddas och ledas in på den smala vägen. Det var en smula sentimentalt, en illusion om att alla kunde förändras till det bättre. Jag är numera inte alls främmande för tanken att det finns hopplösa fall. Tanken var väl att den som var brottsoffer var en anständig och laglydig medborgare och därför inte i behov av några insatser. Insatserna skulle ägnas brottslingen.
Men det bästa man kan göra är ju att sätta honom ur stridbart skick. I någon mån till glädje för brottsoffret. Men framför allt för alla som annars hade drabbats av honom. Att utan sentimentalitet men också utan onödigt inhumanitet förhindra honom från att fortsätta på den inslagna vägen.
Och mycket annat kan man göra för det faktiska brottsoffret. Traumabehandling, ekonomisk ersättning. Att bli sedd och beaktad. Ingen kan vara oberörd av att oförskyllt utsättas för en sådan kränkning.
Men som en ironisk illustration till denna blogg kan man läsa dagens huvudledare (13 mars) i Dagens Nyheter. ”Den som begår onda handlingar måste bestraffas. Att vilja se rättvisa skipad , oavsett hur man definierar det, är ett djupt mänskligt behov och rättskipning förekommer i alla samhällen vi känner genom historien. Det handlar inte bara om att genom straff förebygga nya brott utan om att straffet i sig har en balanserande funktion både för offret och för hela samhället. I det moderna rättsstaten har vi hittat en form för det här som i idealfallet både skyddar de oskyldiga och med lagom tyngd bestraffar de skyldiga.”
Detta illustrerar allt vad jag i bloggen polemiserar mot. Läsaren kan fundera på vad ”behov” här betyder. Och detta magiska tänkande
står alltså i en tidning där man på första sidan kan läsa devisen: ”För en upplyst värld”.
13 mars 23