Man tycker kanske att man borde låta den uttjatade Handke – debatten vila i frid. När det nu äntligen är över. Men det är kanske inte så dumt med några reflektioner i efterhand.
Man kan förvåna sig över debattens häftighet. Samma dag påpekar Nathan Shachar i DN och Marisol M/Fredrik Ekelund i Sydsvenskan (9 dec.) att det inte den första gången nobelpriset ges till en som försvarar bödlar. Sartre och Neruda, som båda nämner, och dessutom Garcia Marquez, Harold Pinter, José Saramago och Sjolochov och Mo Yan. Amanda Broberg i Borås Tidning (14 dec.) kompletterar med Camilo José Cela och Halldór Laxness. Hyllade de bödlar vilkas övergrepp var mindre upprörande? Vilkas offer var mindre viktiga att solidarisera sig med? Nå, det kan ju bero på att människor idag är vaknare. Och kanske många redan var starkt upprörda på akademien för kulturprofilens skull och det gav extra glöd åt protesterna.
Jasenko Selimovic återkommer med en av sina många artiklar i DN (10 dec.). Om jag har förstått honom rätt menar han att det värsta inte är författare med inhumana värderingar utan de som förnekar sanningen. Då bortser han från att ideologin ofta styr vad man uppfattar som sanning och verklighet. Och när det gäller folkmordet framträder ju inte Handke som verklighetsförnekare. Han konstaterar hela tiden att övergreppet har ägt rum. Han vill bara inte använda ordet folkmord. Och då verkar det mest vara en definitionsfråga. Han kallar det istället brodermord. Det ger väl honom vissa fördelar, då blir serbernas brott inte större eller i varje fall inte av annat slag än de andra krigförande parternas. Och att det verkligt upprörande inte är att man försöker utrota en folkgrupp utan att man bryter mot tanken på det heliga och enade Jugoslavien. Men förnekar han fakta?
Handlar det om ett systematisk utrotande av en folkgrupp som Hitler mot judarna? Eller bara om hämnd och besinningslöst hat mot fienden? Så vitt jag förstår är det ett hat mot fienden som blivit så stort att det slår över i folkmord. Du skall dö därför att du tillhör ett visst folk. Detta kan man se utan att förneka det unika med förintelsen. Där hatet inte har någon förklaring, där hatet riktar sig mot en självskapad syndabock.
17 dec.19