Susanna Popova tycker i Svenska Dagbladet (21 mars) att man inte skall diskutera bagatellartade frågor utan koncentrera sig på den verkligt väsentliga frågan: Varför finns det inte tillräckligt med vaccin i Sverige? Bagatellartade frågor – cykelställsfrågor som hon kallar det med Parkinson, är frågor som människor diskuterar därför att de är någorlunda enkla och möjliga att begripa, inte för att de är viktiga. Och hennes exempel är Trump, Harry och Meghan och Bulletin. Visserligen medger hon att förenta staternas president har en viss betydelse. Men man förstår att det kan naturligtvis inte jämföras med katastrofen att Sverige är ett land med vaccinbrist.
Om vaccinbristen säger Susanna Popova att man inte skall skylla på Asta Zeneca. Nå, det är rimligen en del av förklaringen att man misstänker en del farliga biverkningar av ett visst vaccin. Hela förklaringen är det måhända inte. Men Popova levererar ingen förklaring alls. Det verkar inte vara viktigt för henne varpå det beror. Det centrala är att man kan hitta någon att förebrå. Nämligen regeringen och de svenska myndigheterna. Det är kanske klokt att avstå från att diskutera väsentliga frågor om man inte har något att säga. Att skrika rätt ut och anklaga hjälper föga om man inte har något hypotes om varpå felet beror.
Och Bulletin är inte någon bagatellfråga om man inte tycker att vad som skrivs på svenska ledarsidor – inklusive Svenska Dagbladet – är en bagatell. I och med Bulletin dränerades svenska ledarsidor på en stor del av sina värsta element. Opinionsbildningen i Sverige är helt annorlunda efter Bulletin. Att Bulletin sedan körde i diket gör att dessa tvivelaktiga figurer inte ens har möjlighet att vara av marginell betydelse. Trots alla utfästelser om att detta skulle vara den stora segern över den publicistiska anständigheten.
23 mars 21