Det görs en del krampaktiga försök att räta ut en del av mina frågetecken. Det vill säga själv behöver jag som tillbakadragen bloggare inte ta åt mig. Men den den skarpsynte som läst både mig och dessa ledande artiklar skulle ändå kunna tycka att jag fått svar på tal.
Tyvärr, som sagt, har det inte varit så lyckosamt. Susanna Popova i Göteborgs-Posten (17 feb.) opponerar mot föreställningen om ett konservativt block.
Konservatismen har många ansikten menar hon. Det håller jag med om och det fanns implicit förra gången jag skrev om konservatismen. Konservatismen är inte en sammanhängande ideologi utan ett kluster av värderingar. Så man kan vara konservativ på en punkt, men inte på en annan. Men viss rimlighet, men bara med viss, menar Popova att partierna i ett konservativt block måste vara konservativa på samma sätt. Men sedan struntar hon i att försöka karaktärisera det konservativa elementet i Moderaternas liberalkonservatism. Hon nöjer sig med att jämföra KD och SD. Och finner då att KD betonar samhällsgemenskap och familj. Men om detta står det inte ett ord i SD:s partiprogram! Nu undrar man förstås om inte värdekonservatism och solidarisk välfärdsmodell, som Popova citerar ur partiprogrammet, uttrycker detsamma. Att man betonar olika saker inom konservatismen, att vissa värderingar är särskilt viktiga för en, betyder ju inte att man företräder helt olika tolkningar av konservatismen. Det finns inget som tyder på att SD skulle ogilla familjen. KD har ju gamla traditioner av moralkonservatism och familjevänligheten skulle också och kanske bättre kunna beskrivas som kulturkonservatism. Vad är det om inte värdekonservatism?
Vad som utmärker SD:s konservatism är väl framför allt nationalismen. Det hade länge varit en död konservativ värdering när SD förnyade den. Nu tycks den ju sprida sig till andra konservativa partier. Har inte just KD nyss visat intresse för saken?
Och inte kan det väl vara en slump att just KD och Moderaterna kan tänka sig stöd av SD. SD:s uttalade motpol liberalismen, som företräds av de liberala partierna, har längre till den pragmatismen. Uppenbarligen. Man hoppas bara att de skall ha tillräckligt långt.
28 feb. 19