Vad handlar kristendomen om? Det går en ensam man och släpar sitt kors.
Vilken tradition skall segra? Vi måste värna, vi måste värna om de kristna värdena! Blås i hornet Olifant! Men vad gör vi med den där mannen som går och släpar sitt kors. En judestackare. Är det sannolikt, handen på hjärtat, att han någonsin kan bli svensk? Han är rätt ointressant för övrigt. Det här händer i periferin av Romarriket, Europas vagga.
Här är vårt land. Där står sockenkyrkan. Fädernas kyrka i Sveriges land. Där gick far och farfar. Och utanför våra ängder gröna. Har du sett landet om sommaren? Det skulle inte bli samma land om inte kyrkan stod där. Så underligt då med den där mannen från en helt annan landsbygd, i en helt annan tid. Vad har han med vår kulturkamp att göra? Kanske är det i sin ordning att han avrättas. Den europeiska kulturen har ju erövrat Palestina. Och observera han är inte ens representerar majoritetsjudendomen. Man kan ha lite olika minoritetspolitik. Men att man skulle låta vilka avvikande sekterister som helst få fritt spelrum är väl mycket begärt.
Så han får väl släpa på, vår hjälp förutan. Det verkar hela tiden som han talat om andra saker. Mitt rike är inte av detta världen. Nej, just det. Ingen kultur dör med honom. Det är bara konstigt. Vad är det han vill? Han är inte realist. Han säger ju själv att han är verklighetsfrånvänd. Det kan tyckas som ett lite hårt uppvaknande till insikten om att skeendet styrs av realpolitik. Och där kan han väl vara ett memento. Vi får aldrig göra om Jesus misstag. Det leder bara till undergång och död.
18 april 19
 
Bloggen tar nu påsklov. Återkommer tisdagen 23 april.