Erik Helmersson på Dagens Nyheters ledarsida har kommit ut som pappafeminist. Det är inte fel att lära av sina erfarenheter, tycks han mena. Somar al Nahar i Aftonbladet (23 aug.) tar det som ett erkännande av identitetspolitiken. Och det kan man väl säga. Att vi lär och formas av våra erfarenheter är identitetspolitikens sunda kärna och ingenting man rätt gärna kan förneka. Det är först när man gör sina egna erfarenheter till något unikt och omöjligt att ifrågasätta som man är ute och reser. ”Eftersom du inte har mina erfarenheter kan du inte kritisera mig. Den personliga upplevelsen kan aldrig ifrågasättas. Jag kräver obetingad respekt för det du inte kan förstå.”
Men rimligheten i ens reaktioner kan alltid ifrågasättas. Den mänskliga kommunikationen har det problemet, det mellanmänskliga samspelet den smärtan. Hur gör man jagets reaktioner begripliga för icke-jaget?
Ida Ölmedals ursprungliga kritik av pappafeministerna hade en bättre poäng. Varför saknades inlevelsen tidigare fast kunskaper och möjligheter fanns. Även om man aldrig i en mening kan komma utanför jaget kan man komma ganska långt med inlevelse. Och det finns väl skäl att misstänka ett drag av paternalism i pappafeminismen, en gammal mansroll av beskyddande. Själv brukade jag alltid påpeka det fördomsfulla när feminister som var motståndare till porr och prostitution använde argumentet: ”Vad skulle du säga om din dotter eller syster prostituerade sig?” I stället för att fråga: ”Kan du tänka dig att själv vara prostituerad?”
Ida Ölmedal försvarade i går i Expressen på ett bra sätt sin hållning och resonerar på likartat sätt som ovan (24 aug). Däremot ger hon inte ett rättvisande referat av identitetsdebatten. Hon tycks mena att ingen hävdat något mer än den sunda kärnan, att vi lär och formas av våra erfarenheter. Men snarare är det så att ingen betvivlat detta. Däremot har man tillbakavisat alla försök att göra sig oemotsägbar med hänvisning till sin identitet. I tidningen Etc. har det bland kolumnisterna varit en vanlig hållning och inte bara där.
25 aug. 16