Elina Pahnke hade en förtjänstfull artikel i Sydsvenskan 2 juli. Där hon reagerar mot att tidningsskribenter kompisintervjuar varandra. Hon tar utgångspunkt i Linda Skugges intervju med Lena Andersson i Svenska Dagbladet och hon tar också upp Stina Oscarsons intervjuer med
människor som på grund av sina antihumana eller antidemokratiska åsikter annars har svårt att komma till tals.
Här gömmer sig förmodligen ett otal problem. Inte bara det som är Elina Pahnkes huvudpoäng: det mediala kompissamhället. Journalister intervjuar varandra, beundrar varandra, ger varandra priser. Särskilt förtjänstfulla skribenter får pris uppkallade efter sig, som andra journalister kan tilldelas. Det är någon sorts skråets självsmekning vi bevittnar.
Men en del av problemet är den dagisfrökenton som har utbrett sig som ett svar på näthatet. En gullig omsorg om den aggressiva medmänniskan. Det är värt en liten tillbakablick.
I 50-talets radio var man respektfull mot överheten och folkuppfostrande mot menigheten. Så kom på 60-talet med TV skjutjärnsjournalistiken. Ingen översåte skulle komma undan, lögner skulle blottas. Det slutade man som bekant med någon gång på 1980-talet. Och tonen journalist och makthavare blev alltmer kompisinriktad. Ty problemet nu är ju inte att grottmänniskorna inte kommer till tals. Utan att nätet, när landet datoriserades, gav möjlighet till envar grottmänniska att komma till tals, så att de blev svåra att nonchalera. Lägg därtill den nya vänliga tonen. Det var inte bara överheten som skall respekteras, det är också okunnigheten och dumheten.
Det karaktäristiken kan gälla för Stina Oscarsons, Navid Modiris och Kristoffer Triumfs ansträngningar. Men både Ivar Arpi, intervjuad i Aftonbladet av Åsa Linderborg, och Lena Andersson är ju högt värderande och centralt placerade skribenter. Här är det en kompisaktig och föga avslöjande hållning från intervjuarens sida, som är förödande. Men Linda Skugge, som för övrigt svarar Elina Pahnke i Sydsvenskan idag, är ett särskilt problem som är värt en egen bloggpost.
7 juli 20