Stina Oscarson har en mycket tvivelaktig artikel i Svenska Dagbladet (24 sept.). Hon ser ett tabu som inom kulturvärlden är på väg att brytas. Att de misslyckade amatörerna inom kulturbranschen äntligen ger upp sina drömmar om att tillhöra kulturetablissemanget. Och gör något i nuvarande krisläge samhällsnyttigt.
Det här att hjälpa till när det blir kris kan vara en samvetsfråga för envar. Det gäller kulturutövare som är vana att leva med knappa marginaler likväl som de rika och välbeställda. De senare kan ju också fråga sig detta. Kanske gör jag större nytta någon annanstans än i mitt stimulerande och välbetalda jobb? Man kan invända att för de välbetalda är det ett större offer. Men det är troligen tvärtom. Finner man det man det man sysslar med så viktigt att man normalt accepterar att leva under knapphetens kalla stjärna, då är man verkligen hängiven sitt kall.
När Sara Oscarson talar om kulturetablissemang och amatörer så gör hon omedvetet en koppling mellan säljbarhet och kvalitet. Som bekant finns det värdefull konst som inte lönar sig kommersiellt och väldigt mycket struntkonst som säljer som smör. Det är illa nog att konstnärer inte betalas efter förtjänst. Skall de nu inte ens få finnas? Hur lönsamt är ens kulturetablissemanget?
Stina Oscarson berättar om människor som nu lämnat kulturbranschen. Och är stolta över sin nya sysselsättning. Hur mycket som kan vara rönnbärsfilosofi i detta vet man inte. Och gör man ett offer vill man naturligen ha cred för det.
”Att man ibland tvingas inse att ens egna drömmar ligger alltför långt ifrån samhällets akuta behov och att man faktiskt tvingas göra avkall på dem”, skriver Stina Oscarson, som exempel på en nyttig insikt. Tja, det är en smula komplicerat. Om vi kan vara eniga om att samhället bör vara till för människornas skull, inte människorna för samhällets. Är det verkligen människors verkliga behov som är samhällets högsta prioritet. Hur mycket av nuvarande kris beror på att man tidigare satsat fel? Och hur mycket behöver samhället kultur? Och hur mycket behöver kulturen sina amatörer?
25 sept. 20