Gode läsare! Hur är opinionsläget i vårt kära fosterland? För att undvika att någon blir vilseledd, några kommentarer till min onsdagsblogg (14 mars). Den handlade om muslimska bönerop och religiösa friskolor. Den var en polemik mot Joel Halldorf i Dagen, som menade att motståndet mot dessa båda företeelser kunde jämställas och uttryckte religionsfobi.
Nå, jämställas kan de inte. Det senare är rimligtvis en mycket viktigare fråga. Och mycket kontroversiell. Samma dag som min bloggpost publicerade hade DN en huvudledare till försvar för de religiösa friskolorna. Och Svenska Dagbladet hade en stort uppslagen debattartikel, där ärkebiskopen och andra religiösa företrädare, inte oväntat, gick på samma linje. Endast den förträfflige Yngve Suneson i Skånska Dagbladet gick på min linje. Men utan att förolämpa en förnämlig malmötidning så väger det inte lika tungt.
Nå, Nya Wermlands - Tidningen hade en kommentar som var förtjusande i sin naiva cynism (14 mars). Varför förbjuda kristna friskolor när det är muslimerna som är problemet. Skit detsamma med principer och demokratisk lika behandling. Här gäller det att klämma åt.
När det gäller bönerop däremot hade jag den här gången vinden i ryggen. Man tycker rätt allmänt som jag på de stora tidningarna. Endast debattörer som förlorat sitt anseende som Ann Heberlein tycker något annat. Per Bauhn är ju ett intressant kapitel. En skarpsinnig filosof som företrädde radikala men långt i från marxistiska positioner i Obs kulturkvarten när jag själv var verksam därstädes. Sedan har han försvunnit till Kalmar och högervridits. Man blir knappast dum i huvudet av att högervridas men det har en del andra sorgliga konsekvenser.
Nå ja, även Tove Lifvendahl i Svenska Dagbladet har yttrat sig i frågan, men det var så illa tänkt och skrivet att jag bortser från det. Sak samma, är man chef för en stor tidning ledarsida så väger ens ord tungt. Hon anser det vara en komplicerad fråga men är troligen mot böneutrop. Gardera med kryss.
Detta alltså sagt, därför att det inte var mitt mest kontroversiella ställningstagande som väckte protester utan det minst kontroversiella. Jag har för övrigt en viss sympati för Heidi Avellans inställning att det religiösa friskolorna aldrig borde ha etablerats men det vore grymt att stänga dem eftersom de finns och fungerar (Sydsvenskan 15 mars). I synnerhet som man anar att cynikerna på karlstadsavisen har rätt. Syftet med att stänga friskolorna är det populistiska att tillfredsställa muslimhatarna. Hur principiellt riktigt det än är.
Jag förmodar att debatten kommer att fortsätta. Som den brittiske satirikern C. Northcote Parkinson konstaterade det är inte de stora och viktiga frågorna som väcker mest debatt, utan de små. Som envar kan ha en åsikt om. Det är också många svenskar som blir lyckliga när man kan förvandla en principfråga till en svensk kompromiss. Ideer förutsätter ett abstrakt och distanserat tänkande och inte de praktiska lösningar som postlutheraner älskar. Att komma överens är allt. Så bered en på att frågan kommer att ältas ett tag till.
19 mars 18