Åsa Beckman frågar sig i DN (20 jan.) varför ingen beskrivit åldrandet. Det är ju något som alla som lever tillräckligt länge skall igenom och andra mänskligt existentiella situationer tycks henne mer välbeskrivna. Hon känner sig därför oförberedd, hon har aldrig riktigt mött det i litteraturen.
Det har nog sina skäl. Ålderdomen är mera en samling symptom än ett tillstånd. Och den ser alltså mycket annorlunda ut från individ till individ. Dessutom, drabbas man av en allvarlig sjukdom, vilket inte är ovanligt på äldre dagar, kommer det naturliga åldrandet i skuggan.
Jag skrev en gång om detta att komma i otakt med tiden. Att ha andra erfarenheter och andra intressen än samtiden. Jag fann detta vara ett bra sätt att höja sig över det konkreta, privata. Och jag gratulerade mig till att ha undvikit det vanliga åldersgnället. Stannar man i en förfluten tid blir samtiden ointresserad av vad man har att säga. Det tycktes mig vara en intressant problematik, i stället för det vanliga gubbgnället.
Bland det värsta i livet är att leva med och acceptera förluster. Viktiga medmänniskor dör, annat som var ens glädje tas ifrån en. Då gäller det att göra det bästa möjliga av sitt liv, ta vara på det man har kvar. Men åldrandet handlar om en gradvis reducering. Det är mindre dramatiskt, men kan när det gått tillräckligt långt resultera i något som verkligen är en förlust.
Det tid som Åsa Beckman vill ha beskriven är tiden mellan 50 och 70. Den har jag redan passerat och den nio år yngre hustrun är överens med mig om att tiden efter 60 markerar en gräns. Men hon är fortfarande kvar på sitt arbete och jag skulle tro att pensioneringen för många är en nytändning. Att själv styra sitt liv kan vara vitaliserande och föryngrande.
Vilka är då ålderssymptomen? Tre saker drabbas: syn, hörsel och närminne. Det senare är kusligt i en tid när man talar mycket om senilitet och alzheimer. Hur glömsk och tankspridd är det normalt att vara? Här är gränsen flytande till det psykopatologiska. Det är nästan oundvikligt att inte se det naturliga åldrande som begynnande tecken på något värre. Så drastisk är reduktionen.
Självklara namn är plötsligt borta. Man upphör inte att veta vem William Shakespeare var, men namnet eller nästan lika självklara namn, kan plötsligt vara borta.
Nu är fokusering något svåranalyserat. Att man inte har mindfullness och är fokuserad på det närvarande, kan bero på att man är fokuserad på något annat. Skriver artiklar i huvudet t.ex. Tillstånd av tankeflykt torde vara mycket mer irriterande, men stör inte lika intensivt koncentrationen på nuet. Återstår att förklara varför glömskan, t.ex. att man glömmer sina varor på bandet, när man har handlat, är så mycket större än för tjugo år sedan.
Och så är det det här med tröttheten. Och sömnigheten. Själv är jag så sömnig att jag ibland misstänker narkolepsi. Många människor, inte bara åldringar, har sömnproblem. Det är jag själv tacksam för att jag inte har. En och annan vaknatt hör till livet, i synnerhet om man har något bekymmersamt att tänka på. Men att som regel sova gott om natten är en nåd att stilla bedja om. Då är det bättre att somna i förtid om kvällarna och ta sig en och annan lur på dagarna. Min praktiska läggning säger mig att har man bara någon stund på dagen då man är klarvaken och skärpt, så räcker det. I mitt fall har också skillnaden mellan årstider ökat. Den har alltid varit stor, ”jag lever blott om sommaren” har varit mitt mantra. Men numera känns åldrandet mycket starkare på vinterhalvåret.
Sexualiteten är säkert kopplad till människans vitalitet. Den spelar allt mindre roll i mitt fantasiliv men jag känner fortfarande lust. Och hur är det med fantasilivet? Utan fantasi har den inåtvände inget liv. Som med allt annat, det pågår en reducering, men det lönar sig att söka motverka den. Utan fantasi blir livet alltför tråkigt. Det gäller att bevara sin andliga spänst.
24 jan.17