Det har kommit ut en bok, Ida Ali Lindqvists ”Jag är viss någonting” som kritiserar och avslöjar Hasselakollektivet. Där man alltså med mycket auktoritära metoder försökte ”bota” narkomaner. Själv fann jag det avskyvärt, inga resultat kunde rättfärdiga sådana metoder. Jag kallade det i ett radioinlägg det närmaste man kommit Gulag på svensk botten. Och under min korta tid på Expressen föreslog jag att man skulle göra en vitbok på Nils Bejerot. Som var en annan tillskyndare till en sådan narkotikapolitik. Att begära en vitbok på honom ansågs i den tidens kulturklimat så extremt att det verkade komiskt.
Nu framgår det att Hassela var långt mer korrumperat än jag kunde föreställa mig. Men makt korrumperar och det var deras idé att återföra människor till ett normalt samhällsliv genom att utöva total makt över dem. Det kan verka korrumperande på dem som tagit sig den makten.
Men det som kanske kan komplettera bilden är att påminna om den tidsanda som bar Hassela. Folket i Bild/kulturfront bars upp av maoister, men var som namnet anger avsedd att vara en tvärpolitisk kulturfront. Tidskriften stöddes alltså av svenska maoister och alla dem som utan att vara maoister delade maoisternas centrala värderingar. Här fanns en arbetarromantik. Man skulle vara rejäl, inte ägna sig åt feminism eller liberal pisshumanism eller annat borgerligt tjafs. Utan med hederliga auktoritära metoder göra folk av sina barn. Enkla, redliga människor, präglade av arbetarkultur, som kände den sanning som Blandaren en gång formulerade. ”Har dödsstraffet dugt åt min far och min farfar, så duger det åt mig också”. Självklart ville man ha en narkotikapolitik som uteslöt dalt. Hassela applåderades av denna grupp. Och den bestod till en början av merparten av svenska intellektuella.
Gal-Tan-skalan var inte uppfunnen ännu. Det handlade om höger och vänster. Men jag insåg att det var möjligt att göra den antiauktoritära kampen till huvudsak. Det är därför jag idag finner Gal-Tan-skalan intressantare än höger-vänster-skalan. Och det har jag egentligen gjort långt innan man såg möjligheten av en sådan skala.
22 juni 21