Man kan tycka att jag intar den mest opportuna av alla hållningar till bråket i Svenska Akademien. Dock är det en del som sägs som jag reagerar mot.
Det sägs att man i Svenska Akademien grälar med varandra på ett ovärdigt sätt. Jamen, kära, de är ju svenska intellektuella. Svenska intellektuella har alltid grälat med varandra på ett ovärdigt sätt. Har ni aldrig sett en kulturdebatt? Och akademieledamöterna är vanliga intellektuella, inte ens nödvändigtvis de yppersta, bara valda bland de yppersta.
Men akademien är ju så hemlig och upphöjd, de borde inte låta grälen komma ut i pressen. Detta kan man förstås hävda men inte samtidigt som man klagar på att Akademien är omodern och saknar transparens. Vilka konspirationsteorier kunde det inte ge upphov till om man visste att Akademien kokade av konflikter, men att man inte hade en aning om vem som tyckte vad. Den aggressionshämmade kan naturligtvis bli förskräckt, men själv tycker jag det är bra att man ser och vet.
Nu kan man mena som Rakel Chukri i Sydsvenskan (24 maj) att det hela kunde skötas med mer diplomati. ”Max glad, vovven glad” som det heter i Barbro Lindgrens barnbok Max kaka. När Max får annan kaka som kompensation för den hunden har berövat honom. Men jag tvivlar på att man kan göra Horace Engdahl glad. Allt tyder på att han investerat mycket starka känslor i sitt akademiemedlemskap. Och Allen och Malmquist måste väl förbli sura om man backar. För andra kan det knappast vara någon svårare prestigeförlust.
Men jag tycker också att det är orimligt att hålla på 12-regeln när Akademien skall välja nya medarbetare. Den faller på sin egen orimlighet, när man gått med på att man skall kunna lämna akademien. Då kan ju akademien teoretiskt sett bli hur liten som helst. Tanken med 12-regeln är förstås att en tillräckligt stor procent av formella medlemmar skall vara närvarande när man beslutar om nya inval. Två tredjedelar ungefär. Det är klart att siffran måste korrigeras. Den nuvarande utpressningssituationen verkar inte rimlig, vilka goda resultat den än kan få. Nämligen att de tre som tagit timeout måste återvända för att man skall kunna välja in nya medlemmar. Och de återvänder endast om Horace går. Men man kan inte på samma gång låta ledamöter avgå och hålla fast vid tolvregeln.
25 maj 18