Sofia Nerbrand säger idag i Dagens Nyheter något mycket upprörande. (7 Aug.). Och att det speglar en aningslös hållning som tycks vara allmänt omfattad och har stöd i lagpraxis gör inte saken bättre utan sämre.
Det handlar om den lilla flickan som råkade illa ut när hon från fosterhemmet återfördes till de biologiska föräldrarna. Och då resonerar Sofia Nerbrand som många har resonerat.
Hon pekar på vilken dålig lösning det var att i det här fallet återföra flickan till de biologiska föräldrarna. Det har mången ledarskribent tidigare gjort. Och skrivit indignerade artiklar mot aningslösa myndigheter som borde insett att de biologiska föräldrarna fortfarande var inkapabla att ta hand om ett barn.
Just det enskilda barnets trygghet och säkerhet måste vara den primära utgångspunkten. Inte föräldrars rätt till barnet – oavsett om de är biologiska eller inte. Skriver Sofia Nerbrand.
Vad är det för upprörande med det? Jo, att det självklara i stället böra vara att ett barn som fått en trygg anknytning aldrig bör flyttas. Även om ”det går bra” är detta en oerhörd grymhet mot ett litet barn. Biologiska föräldrar som inte kan ta hand om sina barn har för evigt förverkat rätten till dem. Det är möjligen hårt mot föräldrarna och minskar deras motivation att få fason på sina liv. Men barnets bästa måste gå i första hand. Har man verkligen bättrat sig och är fullt kapabla att ta hand om ett barn får man väl i så fall sätta nya barn till världen. Men till det barn som fått sin anknytning på annat håll har man ingen rätt.
Så när Sofia Nerbrand skriver. ”Men i andra fall kommer det att vara svårt att avgöra vad som är mest gynnsamt för barnet. Var är det bäst att växa upp? Nu, men också på lång sikt? Det måste prövas från fall till fall”. Då har hon sagt något mycket upprörande.
Vad är nämligen rimligare än att ett barn får stanna hos de föräldrar som hen är van vid och som tagit hand om hen. Det bör vara den självklara utgångspunkten. Om en människas framtid vet man ingenting. Men allt annat är lösa spekulationer.
Ty varför skulle det vara viktigt att återföra barnet till dess biologiska föräldrar? Om man ser till barnets bästa. Då finns det inte ett enda rimligt skäl till detta. Annat än biologistisk vidskepelse.
7 aug. 20