Ibland frågar jag mig om jag har någon sorts ansvar för mina kommentatorer. När jag kommer in på ämnet Islam kan jag få upp till ett tjugotal långa kommentarer, levererade av två personer. Ingen av dem ger mig hopp om meningsfulla diskussioner och därför brukar jag lämna dem därhän. Själv skjuter jag in mig på offentliga debattörer vilkas dumheter det kan vara poäng att punktera. Jag har aldrig tyckt det vara meningsfullt att i oträngt mål vara otrevlig privat.
Tjafs som inte når längre än till köksbordskanten bör kunna få förekomma ostört. Säkert fyller det en psykologisk funktion hos den som pratar. Men nätet är ju ett mellanting mellan privat och offentligt.
Problemet är att jag är alltför svårbegriplig för många. En av mina kommentatorer är så svårbegriplig att få förstår honom. Somliga förstår vad jag säger men inte hans invändningar. Andra förstår inte ens mina poänger och måste därför lämna diskussionen därhän. ”De är tydligen oense”, tvingas denna läsare konstatera. ”Och sanningen ligger väl någonstans mittemellan”, kanske hen tillägger för att nu tycka något.
Den andre kommentatorn däremot är ganska enkel. Han förstår aldrig mina poänger och svarar därför med egna utläggningar på temat Islam. Den som i likhet med denna kommentator missar mina poänger kan tro att han levererar motargument. Han beskyller mig för att vara abstrakt och tappat ha kontakten med verkligheten. Att min polemiska metod är - och alltid har varit - att peka på inkonsekvenser och motsägelser hos de debattörer jag angriper, har han tydligen missat. Ibland parar jag det med indignation över de värderingar de uttrycker (och värderingar är något annat än verklighetsbeskrivning) samt - och det är det närmaste jag kommer verkligheten – angriper att någon generaliserar på basis av för få fall. Det är därför att jag tycker att jag är en truismernas mästare. Min tvärsäkerhet har sin grund i att aldrig yttra mig om en flytande och osäker verklighet. Till och med svaga motskäl kan få mig att avstå från att yttra mig.
När det gäller våra kära invandrare gäller det att förklara för dem att viktiga demokratiska principer inte är ett uttryck för etnocentriskt förtryck. Utan viktiga frihets- och jämlikhetstankar som gäller oss alla. De gäller inte för att ”ni skall anpassa er till oss”, utan för att de skapar rättvisa och frihet för en var. Då blir jag naturligtvis rasande när svenska demokrater förfaller till etnocentrism och bevisar att invandrarnas fördomar är riktiga. Hur skall de kunna leva upp till demokratiska principer när inte ens de förmenta demokraterna kan göra det?
Tillåter man att en man vägrar skaka hand med en kvinna för att han har bacillskräck men blir indignerad över att hans val är kultur- och religionsbaserat, vem är man då? Som om varje uttryck av en ideologi vore av djävulen, även de uppenbart harmlösa. Det finns problem med kultur- och moralkonservatismens slutna och auktoritära miljöer. Det inre förtryck som kan förekomma där är inte lätt att handskas med. Större fromhet betyder inte mer benägenhet för terrorism men uttrycken kan ibland vara de samma. Det kan var omöjligt att se om något är ett exempel på ökad fromhet eller på en politisk radikalisering (som den ene av mina kommentatorer riktig framhåller). Nu är de potentiella terroristerna framför allt män och jag är inte säker på att de ber oftare än andra muslimer. Eller än de gjort tidigare.
Mina två udda kommentatorer diskuterar därför med varandra. Det har sina poänger. Kurt Olsson i diskussion med Erasmus Montanus. ”Lelle, Erasmus, jag förstår dig precis”, säger Kurt Olsson. Det är rätt gulligt och mycket roligt.
När deras talträngdhet gör diskussionen svårt att följa, skäller Kurt Olsson på mig. ”Det förstår du la, lelle Westerberg, att vi inte kan ha det så här!”. Det är ungefär som att springa ner en gubbe och ropa ”Stå inte i vägen, gubbdjävel”. Det gör mig inte djupt indignerad. Tvärtom det är en bufflighet så hutlös att den blir roande.
19 okt.16