Vänstern har det inte lätt. Det förstod jag när jag läste Åsa Linderborg i Aftonbladet igår (24 jan.). Nåja, den försöker i alla fall.
Det gäller att förklara varför Donald Trump blev USA:s president. För att lyckas med det måste medierna frigöra sig från en liberal världsbild, menar alltså Linderborg. Vilka är det som skall frigöra sig? Aftonbladet? Att den liberala pressen skulle frigöra sig från en liberal världsbild verkar vara ett rätt förmätet önsketänkande från en socialist. Sanningen är ju den att med undantag för Dagens Etc och Flamman har Åsa Linderborg inte mycket att hoppas på. Men man kan ju alltid hävda att det i princip vore bra om liberalerna inte var så liberala.
Nå, vad är problemet med Trump? Jo, han är en produkt att de brister som nyliberalismen har skapat, enligt Linderborg. Detta måste man erkänna i stället för att moralisera. Industrier slås ut, människor förlorar sina arbeten. Alla har det inte så bra, många har skäl till missnöje. Det är Linderborgs analys. Men hur förklarar Åsa Linderborg att USA:s president heter Donald Trump och inte Bernie Sanders? Hur förklarar man det utan att moralisera.
Donald Trump är själv kapitalist, framhåller Åsa Linderborg. Kan det alltså vara så att Trumps anhängare inte bara består av en vilseförd arbetarklass utan också av långt ifrån vilseförda och välmående högerelement. Och vad är det som förenar alla hans anhängare? Om inte fördomarna, intoleransen, lögnerna och hatet? Man valde Trump och inte Bernie Sanders. Om huvudförklaringen är missnöje med kapitalismen varför väljer man då en kapitalist i stället för en socialist? Det kan man inte förklara om man alltför mycket frigör sig från den liberala världsbilden.
25 jan.17
 
Bloggen försenad idag på grund av bristande nätanslutning.