Biskop Modéus väckte mitt gillande därför att det stod klart vad kyrkan har i politiken att göra. Högern tycker att kyrkan skall fokusera på kärnverksamheten vilket måste vara att odla en världsfrånvändhet. Jesus rike är ju inte av denna världen vad gör då kyrkan att göra i denna världen? Religiösa bör vara inåtvända. Men det är förstås ett missförstånd om vad kristendom är, och protestantisk kristendom i synnerhet. Men varför skall världen besväras av en massa politiska amatörer? De kristna har väl inte bättre begrepp om politik än alla andra politiska amatörer. Prata får de väl, om de inte kan låta bli, men varför skall vi lyssna?
Ja, det vore rätt olämpligt om kyrkan tog partipolitisk ställning och yttrade sig i vilka politiska frågor som helst. Det kristna perspektivet är universellt, inte snävt partitaktiskt. Men ibland har kyrkan ett perspektiv som saknas i partipolitiken. Moraliska ställningstaganden kan leda till skuld och gör det faktiskt ofta. Det blir nästan alltid någon som blir drabbad, hur man än väljer. Och ibland kan man välja fel, ibland blir det riktigt förskräckligt. Det kan bero på brister i det politiska perspektivet. Moralisk skuld är en imaginär storhet och inget som kan bli föremål för partipolitik. Och det finns ett kristet svar på hur man handskas med skuld. Det är ett svar som inte är giltigt för alla men som är relevant för alla. I den meningen att man kan välja kristendomen och de kristna svaren om man så önskar.
25 juli 16