Charlotte Wiberg hade en alldeles utmärkt sexualliberal artikel i Sydsvenskan i söndags (19 juli). Det är inte första gången hon på ett förtjänstfullt sätt gör upp med fördomar, också fördomar av helt annat slag har råkat illa ut hos Charlotte Wiberg. Det håller jag henne räkning för. Nå, alltså, Charlotte Wiberg gillar sexualitet. Därför känner hon möjligen en smula reserverad inför den asexuella präktig som vill avsexualisera de kvinnliga brösten, genom att göra de nakna brösten lika naturliga som en mans nakna överkropp.
Men avsexualisering är inte något enbart dåligt. Den sexualisering som hämtar sin spänning hos tabun som är skapade ur sexualfientlighet och prydhet och kanske rent ur kvinnohat eller kvinnoskräck kostar för mycket. Det är ganska praktiskt att vara av med prydheten, även om det kanske både på gott och ont minskar den sexuella spänningen mellan könen. Eller om man ligger åt det hållet inom könen.
Människor utan rädsla för sin sexualitet behöver inte ständigt tänka på den. Men ibland vill man tänka på den och ibland ger den sig till känna ändå. Kanske är den värld bättre där kvinnobröst inte alltid och nödvändigtvis sänder vibrationer av sexuell lust till den det vederbör (alla som tänder på kvinnor). Medan den som vill ha dessa vibrationer får ökade möjligheter vid ett generöst exponerande. Vem vill inte både väcka lust och ha lust?
Och vad det gäller det besynnerliga tabut mot offentlig ammande, så tycker jag att de pryda borde skämmas och anlägga ett barnperspektiv.
Så jag kan inte se annat än att de som vill befria bröstvårtorna representerar en sund feminism. Jag tror att den 70-tals feminism, som nog fortfarande har hegemonin trots allt fler motröster, bars av kvinnor som så starkt hade internaliserat en patriarkal moralkonservatism att de upplevde den som ett kvinnointresse. Felsynen förstärktes av att de flesta män vid den här tiden var manschauvinister, så också sexualliberalerna. Och den ökade sexuella friheten gav den bara mer spelrum. Men det var manschauvinismen som var dålig, inte den ökande sexuella friheten. Så tror åtminstone jag. Och det är en logisk analys utifrån min sexualsyn.
21 juli 15