Igår skrev jag om de suckar den svenska debatten avpressar mig. Lars Åberg fortsätter med sitt tal om kulturkrockar och värdekonflikter (GP 20 maj). Andra högerdebattörer anklagar vänstern för relativism när det gäller att värdera olika kulturer. Men det är idioti att försvara svensk kultur. Vår lojalitet skall helt och hållet gälla demokratin, jämlikheten, friheten och humaniteten. Men allt detta är ju integrerat i svensk kultur, invänder måhända någon. Visst, men det är de demokratiska värderingarna som skall försvaras. Inte varje liten godtycklig konvention eller svensk vana kan återföras på dessa. Det är just när de demokratiska värderingarna utmanas som man bör vara beredd av gå i fält. Mot annat finns det ingen anledning att reagera, utan man kan visa obegränsad tolerans mot främmande kulturmönster. Det är de demokratiska värderingarna som är universella, allt annat är faktiskt relativt. Tolerans är själv en demokratisk grundvärdering, vilket gör intolerans mot något annat än intoleransen antidemokratiskt.
Länge trodde jag att det var en gigantiskt uppgift att förklara detta för personer ovana vid demokrati. Men det verkar som om de som länge levt i demokratin har lika svårt att förstå det! Det är en deprimerande insikt.
Det finns lagar mot gravt inhumana och förtryckande handlingar. De skall naturligtvis tillämpas. Den som inte tänker och värderar demokratiskt bör i stället verbalt kritiseras.
Jag minns med saknad TV-programmet Halal-TV. Med tre kvinnliga muslimer som programledare. Det var en lysande idé. Och jag trodde att detta skulle vara inledningen till en hård och öppen debatt. Värderingskonflikter skulle komma upp i ljuset. Tyvärr bekajades programledarna av ambitionen att motverka islamofoba föreställningar. Man skulle alltså framstå som vanliga. Då fokuserade man hellre på vanligheten än på värdekonflikterna. För erkänner man värdekonflikterna så framstår man som ovanlig. Jag vet att man i en fråga sökte stöd hos en svensk kvinnlig katolik. Man förstår tanken, moralkonservatismen finns redan i Sverige, den är också inhemsk. Det är ju helt sant. Fråga en sverigedemokrat!
Så man fick en känsla av ett visst undvikande. Programledarna var säkert uppriktiga när de framställde sig som vanliga, också Sverige präglar sina nya medborgare. Jag fick en känsla att programledarna inte riktigt var medvetna om de oförenligheter de bar på.
Nå, detta var förstås bara inledningen på den stora debatten om islams värderingar. En inommuslimsk debatt och en debatt mellan muslimer och icke – muslimer. Men det blev i stället tyst. En tystnad där misstron gror. Det är möjligt att muslimer är alltför upptagna av att försvara sig mot rasism för att föra denna intressanta debatt. Jag inser naturligtvis att smärtsamma generationskonflikter också lägger en hämsko på debatten. Det är svårt att föra debatt om man befinner sig i ett tvåfrontskrig.
27 maj 16
 
Bloggen gör uppehåll två dagar för resa till Motala. Nästa blogg onsdagen 1 juni.