Johan Croneman i Dagens Nyheter är en märklig skribent. Han lever på sitt uppskruvade tonläge och sin tveklöshet och sina drastiska formuleringar. Med det han säger är ofta tunt, trivialt och godtyckligt. Han har verkligen givit pseudoindignationen ett ansikte. Vad är det han säger idag?
Jo, att det bråkas om Palme. Några har kritiserat ”En pilgrims död”, många har kritiserat ”Call girl”. Det får Croneman att anta att det är svårt att ta upp ämnet Palme. I synnerhet tycks det vara svårt att göra fiktion om Palme eller ägna sig åt fria spekulationer beträffande mordet på honom. Så där borde det verkligen inte vara.
Somliga vill glömma, det borde de inte få göra. Och man bör inte i det oändliga visa skonsamhet mot de anhöriga. Två tankar som dock är urskiljbara i Cronemans artikel.
Det är ett besynnerligt påstående när det talas och skrivs så mycket om Palme. Kanske är tanken att det är diskussionen, om det som produceras om Palme, som är destruktiv. Påstår några att han borde få vila i frid så kanske detta verkligen leder till tystnad.
En annan tanke hos Croneman tycks vara att man borde få göra fiktion om Palme. Det finns så många berättelser i folkdjupet som borde få komma fram, ”det ligger mängder med historier och trycker”, med Cronemans ord.
Man får ju en stark känsla av att den tveklöse inte riktigt vill säga vad han menar. Han vill inte ge sig in i Call girl-debatten. Han vill bara framhålla att det inte är bra med tabun. Vi skall väl inte tro att det precis är människors rätt att fritt förtala som han värnar. Men han tycker i största allmänhet illa om den försiktighet som han märker när det gäller att behandla ämnet Palme.
Vad denna försiktighet beror på vet han inte riktigt. Hänsyn till de anhöriga, olust hos Palmes pojkar, tycks vara de förklaringar han kan tänka sig. Men finns det någon försiktighet- och den tycks ju just nu högst måttlig- så har den säkert med palmehatet att göra. Den som fortfarande inte vill erkänna att det funnits något palmehat- och det kan man tydligen förneka när tiden gått och man börjar glömma- kan inte rätt gärna förneka den debatt om palmehatet som fördes efter mordet. Olof Lagercrantz påstod att det funnits ett palmehat före mordet och han fick instämmanden och mothugg. Det är bara att gå till källorna. Det gör det rimligen känsligt att hitta på saker om Palme.
29 jan.13