Jag gillar verkligen Jackie Jakubowski. Han skriver i DN om den kristna antisemitismen (23 jan.). Det är ett intressant ämne.
Ibland när man plötsligt inser något, inser man hur dum man har varit tidigare. Jag förundrade mig länge över antisemitismen som inte alls tycktes följa samma mönster som annan rasism. Vanlig rasism är ett förakt för svaghet. De främmande är en svag och föraktlig grupp, socialt illa sedd. Men judehatet tycktes vara något speciellt och laddad. Något mer än det vanliga översitteriet mot underklassen. Varav kom antisemitismens särställning?
Självklart är det kristendomens fel. I de kristna länderna frodades antisemitismen genom historien. Kristendom är ju ursprungligen en judisk sekt, nasaretsekten har jag för mig att den kallas i Apostlagärningarna, och sekten är som bekant värst. Jesus gjorde anspråk på att vara judarnas Messias men det var anspråk som avvisades. Det kan tyckas oerhört för den som menade sig vara den inkarnerade guden. Och långt mer så för hans tidiga anhängare. Kristendomen segrade i Europa men den judiska integriteten rådde man inte på. Det blev inte någon allmän omvändelse. Det är i de besviknas miljö som fördomarna sedan blir måttlösa.
Hitler representerade en annan antisemitism. Ateistisk och förment vetenskaplig. Men den hade aldrig vunnit någon anklang om den inte kunde bygga på det gamla judeförakt som kristendomen – eller skall vi säga den kristna folktron - inympat hos människorna. Och man kan säga Hitler fick göra en eftergift till den kristna antisemitismen. I så måtto att judarnas roll inte helt och hållet kunde förklaras av rasbiologin. Judarna var undermänniskor, men samtidigt farliga undermänniskor. Liksom för de kristna antisemiterna var det något speciellt med judarna.
Hos kristna antinazister under andra världskriget t.ex. i Sverige var det orimligt med rasbiologin. Därför att den omöjliggjorde missionstanken. Något sådant som kristna judar kunde inte finnas enligt rasbiologin. D.v.s. man var jude oavsett vilken religion eller ideologi man bekände sig till. Jakubowski citerar en slovakisk ärkebiskop: ”Det finns en enda lösning. Konvertera!” Men dogmatiska nationalsocialister accepterade inte ens denna lösning.
Naturligtvis är det antisemitism att tvångsomvända judar. Här finns en hel del att grubbla på. Hur hälsosam är egentligen läsningen av evangelierna? Man kommer ju inte ifrån att sekten står i motsättning till moderreligionen. Man kan naturligtvis framhålla att det var romarna som avrättade Jesus. Men kan man förklara bort konflikten? Och evangeliernas framställning av konflikten?
Många moderna människor har börjat inse det dubiösa i missionstanken. Det är lätt att säga att det står så i Bibeln och att detta är en kristen grundtanke. Men gör det världen bättre om fler blir kristna? Och i varje fall är det klokt att avstå från allt övertalande. Många moderna kristna menar ju att det är viktigare med religionsdialog än mission. Man får söka ta ansvar för den värld och den mänsklighet som aldrig kommer att bli helt och hållet kristen. Det är viktigare att Guds vilja sker än att människor tror på Gud.
27 jan. 20