Erik Helmerson i Dagens Nyheter (23 jan.) har naturligtvis alldeles rätt i att antisemitismen skall bekämpas med kraft. Också när antisemiterna är muslimer. Om man bekämpar fördomar mot muslimer så måste man också bekämpa fördomar hos muslimer. Men finns det då inte risk för att man späder på islamofobin? Jo, men den risken minskas ju fler muslimer som uttalat tar avstånd från antisemitismen. Det är därför den där kränkta reaktionen är så korkad när man hos mulimer efterlyser avståndstagande från antisemitism och våldsdåd. Det är ju för att få argument mot rasisterna. ”Jag kan försäkra dig att vanliga muslimer inte står bakom detta”, kan man säga till rasisten. ”Hur vet du det?”, säger rasisten. Då är det bra att kunna hänvisa till A, B, C och D. Så länge avståndstagandet bara är en tyst självklarhet så har det inget bevisvärde.
Jackie Jakubowski skrev i DN (14 jan.) och refererade till ett antal debattörer som tagit avstånd från begreppet islamofobi, bland den Salman Rushdie och Taslima Nasrin. Så vitt jag förstår är han själv på samma linje. Men han avslutar sin artikel med en slutsats, som tvärtemot vad han tror, visar på begreppets användbarhet.
Han säger att Europas muslimer inte heller gagnas av ”grundlösa beskyllningar om 'islamofobi' som riktas mot dem som vill skilja islam från dess avart, den militanta islamismen”. Nej, men det är ju just därför vi behöver begreppet. Genom begreppet islamofobi kan vi stämpla dem som inte gör denna skillnad.
Negar Josephi ondgör sig i Expressen (22 jan.), liksom de personer Jakubowski refererar till, över att man efter jihadistiska terrordåd varnar för islamofobi. Men det är väl fullt naturligt. Egendomligt nog gör man det inte vid fall av piskstraff mot bloggare eller varnar för antisemitism när Israels politik kan väcka ont blod. Logiskt är det naturligtvis inte – statliga övergrepp som t.ex. att piska ihjäl en bloggare ter sig inte mindre upprörande än galningar som skjuter omkring sig. Men folkpsykologiskt är det säkert att bedöma reaktionerna rätt.
Så vi måste passa oss för alla fördomar. Vi får aldrig tveka att bekämpa dem.
27 jan.15