Jag har länge starkt misstänkt att bortförklararna förr eller senare skulle komma på något begåvat.
Höga akademiker och slipade intellektuella. Det måste komma bättre bortförklaringar.
Det gäller alltså sverigedemokraternas demokratiska status. Och ett lyckat försök i genren är väl ändå Jörgen Huitfeldts kolumn i Dagens Nyheter (16 sept.).
Ingenting tyder på att Sverigedemokraterna är odemokratiska, menar Huitfeldt. När Björn Söder säger att judar, samer, romer och sverigefinnar, tornedalningar inte är svenskar tänker han rent etniskt. Och hans poäng med detta är att de inte skall behöva assimileras för att få leva i vårt land. De har rätt att assimileras men också att låta bli. Det är en vilja att ge dem generösa privilegier, eftersom de så länge levt i vårt land.
Jaha. Och hur demokratiskt är kravet på att alla andra skall assimileras? Nja, det är inte ett krav som ställs på svenska medborgare, utan ett krav för att få bli (eller förbli?) svensk medborgare. Det är inte konstigare än att det finns vissa krav för att bli medlem av en förening. Och att man också kan bli utesluten. Kan man ju resonera.
Men här tror jag Huitfeldt har en alltför snäv demokratisyn. Är ett samhälle som ställer så intoleranta krav verkligen en demokrati.
Är inte respekt för individens frihet en nödvändig grundsten i demokratin. Det finns naturligt gott om krav som är nödvändiga. Man får inte mörda eller kränka sin medmänniska, utan att bli straffad. Men är inte kravet på konformism också när det inte gör sin nästa förfång, i sig odemokratiskt? Förtryck, våld och brott får naturligtvis bekämpas oberoende av vem som gör sig skyldig till dem. Men det finns ju en lång rad harmlösa avvikelser, som inte är går ut över medmänniskan. Är inte bekämpandet av dessa avvikelser odemokratiskt. Och att ställa krav på att dessa avvikelser inte får förekomma i en stat än oerhörd kränkning av individens frihet. Att kraven sker på etnisk grund gör dem inte mer berättigade.
Och hur är det med det etniska tänkandet. Är det verkligen demokratiskt. Anser Huitfeldt att rasism är fullt förenlig med demokratin? Det är en intressant fråga. Jag misstänker att hans svar skulle vara att så länge man inte inför raslagar är det fullt demokratiskt. Det är harmlöst att tänka odemokratiskt bara man inte handlar odemokratiskt. Jag är rädd att Jörgen Huitfeldt söker skydd bakom formella definitioner.
Men den som anser att demokrati är förenlig med kränkande av individens frihet gör demokrati till ett ord som inte är värt namnet. Då är det ingenting annat än reglerat majoritetsvälde.
20 sept. 22