Den fine lundapoeten Niklas Törnlund har nu inkommit med replik på mina blogginlägg om författarinnan Eva Berg (se min fredagsblogg). Den som tycker det är jobbigt att bläddra tillbaka till sommaren 2014 kan hitta det hela genom att googla ”Lars Westerbergs blogg, Eva Berg.” Då kommer man direkt.
Nu över till dagens ämne. Ibland blir jag allvarligt bekymrad över samtiden. Jag ser i Kulturnyheterna att en antinazistisk pjäs, som skulle sändas av radioteatern, har fått sin text tvättad. Dessa tyska 30-talsnazister har gjorts mer politisk korrekta. Det är såvitt jag förstår ren historieförfalskning. Nutidens människor anses för obildade och perspektivlösa för att få en sann bild av historien. Rasismens historia är stötande och jag tycker det är bra om vi fullt ut ser hur stötande den är. Bestämmer man sig för att från och med nu får ett ord inte användas så måste man faktiskt göra undantag för historiska beskrivningar.
Jag minns att den pojkboksversion av Skattkammarön som jag läste i min barndom innehöll formuleringen ”och dessutom med en svordom, som jag utelämnar”. Så kan en verserad berättare beskriva sjörövares språk utan att ljuga eller mildra. Men vid direkt tal, såsom i dramatik, återstår inte den möjligheten. Man kan säga samma sak, men är formuleringen mildrad, är det likväl historieförfalskning. Johannes Forsberg i Expressen (22 feb.), som tycker detsamma som jag, talar mer om konstens frihet. Men jag tycker det är värre när historiens skurkar får sin brottslighet mildrad.
Flammans nya kulturchef, Malin Nauwerk (18 feb.) är inne på samma spår när hon kritiserar tvättningen av Katarina Taikons Zigenerska. Hennes nyanserade resonemang där hon också tar upp fördelen med en uppdatering är språkbruket, är i högsta grad tänkvärda. Att Taikon försöker använda ett negativt ord positivt försvinner alltså. Och att låta hennes meningsmotståndare använda det negativa ordet medan hon själv ståtar med det positiva ger, som Nauwerk skriver, ”en underlig dimension av misstänkliggörande på anakronistiska premisser”. Jag är rädd för att dessa förfalskningar kapitulerar inför historielösheten. Lösningen kan aldrig vara att låtsas att det alltid varit nutid. Är det något som vår tid ropar efter så är det distans till samtiden.
24 feb.16