Jag skrev en blogg om palmemordet. Där min huvudpoäng var att diskutera palmehatet. Om den utpekade verkligen var palmemördaren, vilket jag tog för givet, vad innebar det för den dåtida hetsen mot Palme? Den som kommenterade min blogg föredrog i stället att diskutera vem som verkligen var mördaren. Så den kommande diskussionen kom att handla om det.
Anna Hellgren skrev något mycket konstigt i Expressen 10 juni. ” Jag skyller i så fall på att den arbetarklass jag kommer ifrån inte gillade Palme och han han därför inte betydde något mer än ren makt när jag växte upp. En klass som hatade kollektivet och ville sköta sig själv, som gjorde allt för att slippa vara beroende av en chef men som gärna hjälpte en granne eller en vän med det som någon annan tagit betalt för”. Det sista är väl felskrivning för ”skulle ha tagit betalt för”.
Men det konstiga är ju användningen av klassbegreppet. Det kan väl inte finnas mer än en arbetarklass. Hos Hellgren verkar det som om hon menade att det skulle finnas flera arbetarklasser. Ty som generellt omdöme om den svenska arbetarklassen är det uppenbart osant. Vad hon talar om är en familj eller grupp inom arbetarklassen som har denna inställning. Man undrar då om denna grupp verkligen var större än familjen. Annars kan man ju tänka sig att de var arbetarliberaler, anarkosyndikalister eller nationalsocialister i Anna Hellgrens hem. Och sådant finns och har funnits inom arbetarklassen.
18 juni 20