Jag tänker på Anna Hedenmos intervju med sverigedemokraten Mattias Karlsson i TV:s Min sanning. Som väckt så mycket ursinne. Men man kan ju tänka sig att det var ett försök att göra rättvisa åt sverigedemokraterna genom att presentera dess absolut bästa argument av dess bästa representant. Och det var ju inte så lite upplysande. Bättre än så här blir det alltså inte. Och allt annat inom partiet är mycket sämre. Nivåskillnaden mellan den ledande trojkan och resten är jättestor. Och som t.ex. Jomshof visar är det inte så politiskt korrekt där heller.
Också på en annan punkt var det upplysande. Partiledningen Åkesson, Karlsson och Jomshof bekämpar uppriktigt rasismen. Men de har en annan definition. Om man säger om en viss invandrargrupp att tiotusentals av dem är potentiella sexualförbrytare och terrorister så är det inte rasism. Menar alltså sverigedemokraterna och argumentet är att potentiella bara betyder möjliga. Och i så fall är ju alla människor möjliga våldtäktsmän och terrorister. Hedenmo är lågmält och förbiglidande inne på argumentet, men försummar att säga att då är det med nödvändighet rasism att säga det om en viss grupp människor. I stället säger hon försiktigt att det – kanske - är rasism. Men det är tvärtom en slutsats man inte kommer ifrån. Och detta säger alltså sverigedemokraternas mest antirasistiske företrädare. Och det är inget som han hymlar med utan direkt försvarar. Antirasismen är alltså uppriktig, ty ibland är rasismen omedveten. Ehuru genuin.
Man kan undra varför alltfler röster talar för att kritiken mot sverigedemokraterna bör tonas ner? Det behöver inte nödvändigtvis betyda en så stor åsiktsförskjutning. Man varnar för polarisering, man bagatelliserar det uppenbara. När det gäller polarisering mellan sverigedemokraterna och resten så är det ett faktum. Eftersom de har andra värderingar än vi andra, även om de ibland låtsas något annat. Och det handlar inte om den vanliga åsiktsskillnaden mellan konservativa, liberaler, socialdemokrater och socialister. Utan om något mycket mera grundläggande. Att vissa värderingsskillnader är mer grundläggande än andra tycks vara en svår insikt för den anständiga högern.
Jag tror att bagatelliseringen beror på att ett samarbete med sverigedemokraterna är vägen till makten. Hur uppriktigt man tror på sverigedemokraternas harmlöshet undandrar sig mitt bedömande. Man kommer lätt att tro det man vill tro. Ett sätt att förvandla en medveten osanning till en inre förljugenhet.
18 jan. 21