Alice Teodorescu Måwe blir kolumnist på Dagens Nyheters ledarsida. Det kan man känna en viss sorg över. Vi får se hur det går. Hon blev mycket populär hos en viss opinion när hon ledde Göteborgs – Postens ledarsida. Då var hon en av de få etablerade röster som öppnade för SD. Det var på sätt och vis tacksamt. Kloka och anständiga människor skakade på huvudet. Och även om de var flest kunde de inte uppväga den stora glädjen hos alla revanschister som äntligen hade fått sitt språkrör.
Och nu har hon fått plats mitt i fiendens håla. Hur skall hon klara det? Inte längre den ledande rösten, utan en motröst som måste samla all sin kraft de dagar hon kommer till tals.
Var det klokt av Dagens Nyheter att värva henne? Enligt den logik som råder nuförtiden, ”allting är bra bara det upprör” är det naturligtvis smart. Men jag kan annars inte se någon annan poäng med att låta en destruktiv opinionsbildning åter komma till tals.
Chefredaktören för Dagens Etc. Andreas Gustavsson tycks vara av samma mening. (9 mars). Vänstern har länge haft ett problem att avgränsa sig från liberalerna. När marxismen gick under fick man satsa på att vara antirasist, feminist, för hbtq-rättigheter. Och där fanns ju redan liberalerna. Vad gör vänstern då?
Ja, man försöker slå de politisk korrekta med hyperkorrekthet. Men det verkar lite futtigt. Den stora skillnaden mellan Dagens Nyheter och vänstern är enligt Andreas Gustavsson att vänstern är mer socialliberal. Han använder visserligen inte det ordet men det är det han menar. Ty Dagens Nyheter talar inte om klass, påstår han. Vänstern har en materiell, ekonomisk förklaringsmodell. Därför är den ekonomiska ojämlikheten alltid det centrala problemet.
Men till skillnad från Andreas Gustavsson finner jag värvningen av Alice Teodorescu Måwe förvånande och anser absolut att den innebär något nytt. Att det bara är typiskt för Dagens Nyheter är sannolikt att ta i. Det är väl sant att Dagens Nyheter aldrig varit fullt så socialliberal som den nuvarande vänstern. Men det ter sig som en futtig skillnad i dagens polariserade klimat. Tro en man som var vänsterliberal redan när vänstern ännu var kosacker.
14 mars 23