Nu försvarar sig Göran Greider i Sydsvenskan mot Per Wirtén (28 aug.). Jag har tidigare tagit upp Greiders artikel i Svenska Dagbladet om sitt avhopp från vänstern. Liksom Per Wirténs artikel i Sydsvenskan är han gav uttryck för en liknande kritik av artikelserien som jag själv gjort i mina bloggposter.
Greider är en välmenande människa. Men inte någon riktigt klar tänkare. Så hans artikel borde väl ge upphov till en del funderingar.
Han är stolt över att Sverige tog emot så många flyktingar för ett antal år sedan. Men anser nu är invandringen bör begränsas. Hans skäl till detta är egentligen två, som han inte helt skiljer åt. Det ena är att det stora antalet flyktingar, som tagits emot måste få ett värdigt liv. Tar vi emot fler kan detta vara något vi inte går i land med. Det andra är att det gäller möta den starka högerpopulistiska opinionen. Man skall genom att i viss mån gå denna opinion till mötes ta udden ur den.
Jag citerar min invändning mot tron på denna effekt från en tidigare blogg. ”Men i stället för att stoppa högerpopulismen bör den ha känt sig uppmuntrad. Vi hade rätt hela tiden! Om de övriga partierna börjar föra en politik i sverigedemokratisk riktning kan det verka mindre nödvändigt att rösta på sverigedemokraterna. Men det är inget skäl att låta bli”. Och kan motverkas av sverigedemokraterna genom att de skärper sin politik.
Det andra skälet, att vi inte klarar av fler flyktingar och invandrare, utan att viktiga delar av välfärden hotas, tål att tänka på. Greider talar taktiskt om de nykomnas rätt till ett värdigt liv men det gäller säkerligen oss alla. Johan Hakelius i Expressen (21 aug.) erkänner åtminstone konflikten. Samvetet säger oss att vi bör ta emot ett stort antal flyktingar från Afghanistan. Men vi klarar det inte utan sammanbrott. Och samvetets röst står kvar även om vi beslutar oss att låta bli.
Sedan säger Greider att det faktum att SD tilltalar så många arbetarväljare har tvingat socialdemokratin att föra en nyliberal politik. Att nyliberalismen skulle verkat lockande på de flyktande arbetarväljarna är en orimlig tolkning. Tanken är väl snarare att för att hålla SD borta har man fått samarbeta med borgerligheten. Men socialdemokratins högervridning är äldre än SD och har ingenting med SD:s uppdykande att göra.
Ett vanligare missförstånd är att socialdemokratins högervridning lagt grunden till SD:s framgångar. Att SD:s framgångar skapat socialdemokratins högervridning är det dock ingen som har trott. Om man bortser från Greider nu. Resonemanget gäller förstås den ekonomiska politiken, att för mycket marknadsliberalism skapat missnöje. Vad SD påverkat är väl konservativa inslag i den socialdemokratiska politiken. Mer lag och ordning och restriktivare invandringspolitik.
Sedan försvarar Greider nationalstaten. Ja, det verkar onekligen lättare att skapa ett mänskligt samhälle om skalan är mindre. Hur detta är förenligt med global rättvisa kan man dock undra.
31 aug.21