SD är, så här i eftervalsdebatten, en brännande fråga för både högern och vänstern. Jag läser Göran Greiders ledare i Dagens Etc (21 sept.) och Stefan Olssons ledarkolumn i Nya Wermlandstidningen (17 sept.). Käpphästarna galopperar.
Greider menar att SD:s framgångar måste ses mot bakgrunden av en nyliberal politik. Man ska nämligen inte demonisera en femtedel av väljarna eller tro att de är dumma i huvudet. Frågan är hur intelligent Greider själv resonerar.
Ty om det finns ett berättigat missnöje med en nyliberal politik så blir ju mysteriet i stället varför människor röstar på SD och inte på V. Det senare skulle ju mer adekvat och meningsfullt kanalisera missnöjet. Och vem har skulden till detta missnöje? Att högern bedriver högerpolitik är inte ägnat att förvåna och torde endast måttligt bekymra om det funnes alternativ.
Men socialdemokratin har varit föga solklar om att den står för något radikalt annorlundai den ekonomiska politiken. Varför det varit så begriper jag inte fullt ut. Jag har trevande försökt en del förklaringar i tidigare bloggar. Men jag kan tänka mig att människor känner sig desperata när de inte tycker sig ha några alternativ. Det gör det inte mer rationellt att välja SD. Antingen tror man att invandringen är orsaken till ens problem och då resonerar man inte intelligent. Eller också är man rasist. Vanligen skapar väl rasismen den intellektuella vanföreställningen. Det är förmodligen så sambandet ser ut. Beträffande Greider tycks Dan Andersson beundraren ha problem med sin kolartro.
I Nya Wermlands Tidningen anser Stefan Olsson att det är underligt att fråga sig varför människor röstar på SD. Det frågar man sig ju inte om anhängare till andra partier. Det behövs inga djupgående förklaringar, menar Olsson. Anledningen till att människor röstar på SD är att Sverige tagit in för mycket invandrare. Alldeles så, jag gratulerar Olsson till denna slutsats.
Men varför tycker de det? Sverigedemokraterna är ett parti med nazistiska rötter. Och invandrarfrågan är deras kärnfråga. Ingen fråga är viktigare än den. Vad är förklaringen till att SD tidigare än någon annat parti förstod att invandringen skulle skapa praktiska problem som skulle bli svåra för Sverige att bemästra?
Man kan pröva två olika hypoteser. Det ena är att partiet historiskt sett har varit rasistiskt. Man har emellertid befriat sig från denna rasism. Och sedan har ett parti, kliniskt fritt från rasism, ändå på grund av klarsyn och intelligent resonerande kommit fram till att en alltför stor invandring är ett problem. Och denna insikt har slagit dem som så viktig att just denna fråga blivit deras hjärtefråga. Vad krävs för att en intelligent människa skall tro på denna hypotes?
Eller också, och det är den andra hypotesen, är det att rasismen legat på botten och hjälpt till. Var och en får tro det hen vill. Men det är säkert helt rätt att invandrarfrågan är partiets väsen. Det skall under inga omständigheter förklaras bort.
22 sept. 22
 
I morgon ingen blogg. Jag reser bort till Grekland och nästa blogg blir måndagen 10 oktober.