Skärpta skribenter finns det inte gott om. Därför får man vara tacksam över Helena Granström i Expressen (14 maj). Jag skrev en blogg med anknytning till transdebatten och fick två kommentarer som gjorde mig så besviken att jag förstummades. Det tycktes mig finnas en grundläggande förvirring i debatten, en orimlighet. Den ville jag klargöra och lämna resten därhän. Kajsa Ekis Ekman hade jag inte läst. Och mitt förtroende för henne är sedan tidigare debatter ringa. Dock tycktes det mig att hon hade rätt när det gäller den grundläggande orimligheten.
Mitt resonemang var helt enkelt att själen inte har något kön. Det har däremot kroppen. Det är inte så viktigt men biologiska skillnader mellan könen finns. Mentalt är vi fria att välja hurudana vi vill vara. Och män och kvinnor bör inte betraktas eller behandlas olika på grund av kön. Att själen inte har något kön bör läsas, varken har eller bör ha. Nu finns det alltså idéer som såvitt jag förstår stammar från Judith Butler, att biologiskt kön är något konstruerat. Medan genus däremot är något givet. D. v. s. hur könen behandlas och betraktas och vilka egenskaper som utmärker det ena och det andra könet.
Detta är en utomordentligt besynnerlig tanke. Hur kan själen ha ett kön och inte kroppen? Hur kan kroppen vara en konstruktion?
Av mina kommentatorer anmärker den ena att i synnerhet genus är ett oklart begrepp. Men det är inte så svårt att göra distinktionen mellan kropp och själ. Att genusaspekterna är mångfacetterade hindrar inte att de är något utomkroppsligt. Hur kan man påstå att man känner sig som kvinna om det mentala aspekterna av kvinna är en ren konstruktion? Alltså måste man mena att de inte är det. Och hur kan man vilja betraktas och behandlas som kvinna om det inte är acceptabelt att könen behandlas och betraktas olika? Att de inte tävlar i samma idrottsgrenar beror på eljest oväsentliga biologiska skillnader. Och kanske kunde man här göra en rättvisare indelning. Så att små klena män som jag fick tävla med kvinnorna.
Jag kan inte tycka att detta är särskilt oklart. Språket är naturligtvis alltid oklart, precis som det är sant att man inte vet något med säkerhet. Men bortsett från detta kan det inte bli mycket klarare än så här. Liksom det att förintelsen har ägt rum är bland det säkraste i historien.
Min andra kommentar bortsåg från det jag sagt och diskuterade transfrågan utan att beröra grund-Butler. Det har många gjort sedan dess. Man kan naturligtvis försvara transsexualiteten utan att ha någon grundläggande tankeförvirring. Det är mycket möjligt att Kajsa Ekis Ekman överdriver de praktiska konsekvenserna av tankeförvirringen. Men jag är tacksam över att Helena Granström går direkt på grund-Butler.
24 maj 21