Jag tänker på min och Per Lindströms bok Två Lund. Jag var mycket glad när jag förstod att den skulle bli verklighet. Christina Bergil, min hustru, som kommit ut med tre böcker varnade mig för att det inte skulle bli så roligt som jag trodde. Hennes erfarenheter var inte så goda. Människor behandlade hennes böcker med genans och undvikanden och bland kritiker hade hon växlande lycka. Eftersom jag själv finner dessa böcker lysande, delade jag hennes sorg. Dock är det svåra böcker, känslomässigt svåra, i en tid som ropar efter lättläst och underhållande. Att hennes första bok ”Sju vita vargar i ett träd” med sin underskruvande ironi inte gick hem hos kritikerna, må så vara. Den ser mer anspråkslös ut än den är. Den andra boken ”Den jag var innan” blev en kritikersuccé (fast DN teg och Sydsvenskan sågade). Den tredje ”Något så vackert” som kom på ett litet förlag, fick också goda recensioner. Dock recenserades hon bara i malmöpressen. Och i två landsortstidningar. Samt Kyrkans Tidning.
Själv tycker jag inte att jag har något att frukta, ty jag har skrivit för de döda. En bok om Lund ter sig inte omedelbart intressant utomlunds. Tidigare har det funnits gott om nostalgiska lundensare i uppsvensk press. Ty tiden är viktigare än platsen. Jag minns en westerbergare jag skrev i Dackekuriren och som uppskattades av min chefredaktör Åke Edwardsson, på grund av dess distans. ”Det är klart jag vet var bokcaféet ligger. Det var ju där Frans G. Bengtsson satt och spelade schack”. En westerbergare som skrevs i medvetandet om hur otroligt ointressant Frans G. Bengtsson var för den unga marxistiska 60- och 70-talsgenerationen. Ingenting kunde vara mossigare än Lundatraditionen.
Och det är i den jag levt i ett helt liv. En privat och inåtvänd borgerlig anarkist gick sina egna vägar.
Sedan dess har många vindar svept. En generation upptäckte att all denna fördjupning i de marxistiska källskrifterna var till ingen nytta. Och de revolutionära åren är nu själva föremål för nostalgi.
Och Lund har förlorat mycket av sin särprägel. Sydsveriges universitet, motvikten mot Uppsala. Nu är Lund ett av många lärosäten. Utbildning skapar ingen självkänsla, det gör endast bildning. Alla framåtsträvande journalister, även kulturjournalister, avskyr det mossiga. Som vår vidunderlige Tegnér säger: ”Hundraårig mossa betäcker hjältens ben”.
Den finns en engelsk senviktorian som skrivit en dikt om en avliden oxfordakademiker. Han är expert på Times dödsannonser, så när han själv dör blir dessa dödsannonser meningslösa, inklusive hans egen. På något sätt delar jag väl hans dilemma. Den generation jag distanserar mig från är nu den allra äldsta. Och den unga generationen har ingenting annat än sin intelligens, sin osäkerhet och sina röda kinder. Och google i stället för bildning.
20 jan. 16