Om jag kunde förstå varför man bör tycka synd om sverigedemokraterna och dess väljare. Och varför det är ett sådant klassförakt att tycka illa om dem? Men det är ju ett faktum att högerpopulismen liksom den gamla nationalsocialismen är klassöverskridande. Den som stöder sig på undersökningar, som Martin Gelin i DN (19 jan.), när han studerar trumpväljare , finner ju att de inte alls är särskilt fattiga eller marginaliserade. Möjligen kunde man se det som de klokas förakt mot de dumma, ett förakt från intellektuella mot icke- intellektuella. Men det drabbar väl företagare och rika kapitalister i så fall lika hårt som arbetare.
Dessutom tror jag att det har ganska lite med dumhet att göra. Utan det handlar om den fördumning som inträder när intellektet helt och håller blir känslornas tjänarinna. Intellektet används för att så intelligent som möjligt försvara en grundläggande och intensiv känsla. Och den känslan är svår att modifiera med förnuftsmässiga resonemang eftersom förnuftet i stället används för att berättiga den. Allt annat skulle känslomässigt vara otillfredsställande.
Men förakt? Är inte försöken till ursäkter och inlevelse det verkliga föraktet? Varför inte i stället tänka: Du är så mycket människa som jag. Du har rätt till din åsikt och du säger vad du tycker och tar ansvar för det. Precis som jag gör, din jämlike. Skall jag i stället säga, att du egentligen menar något annat än det du säger? Att det är hemskt synd om dig som har sådana åsikter som du egentligen inte kan mena. Är det inte mindre föraktfullt att konstatera att här föreligger en djupgående värdekonflikt. Och att du på basis av dina värderingar får så mycket respekt av mig som du förtjänar.
22 jan. 21