Debatten går vidare. I går diskuterades Obs nedläggning både i Svenska Dagbladet och i Expressen. MarieLouise Samuelsson inlägg i Expressen är säkert det bästa som hittills skrivits. Eftersom de makthavare som beordrat nedläggningen synbarligen har för vana att svara på varje kritisk inlägg borde de den här gången få det svårt. Men jag tror inte de låter sig bekomma. De är förtjusta i sin tanke och vill genomföra den. Och deras argumentation är alltid densamma. I går i Svenska Dagbladet svarar de på ett upprop till förmån för Obs. Och samma inlägg har de väl redan skickat till Expressen. Obs skall slås ihop med Kulturnytt och Nya vågen, men det är egentligen de andra programmen som läggs ner. I synnerhet Nya vågen.
Ty det nya programmet skall bygga på upplästa inlägg (alltså Obs) och sedan skall det knytas till kommentarer (som tydligen inte är Nya vågen). ”Samarbetet med kulturredaktionen i Stockholm handlar om att tillföra kunskaper och innehåll, och nå en bred publik via kortare inslag i Kulturnytt”. Så Kulturnytt skall bidra med att göra inslagen kortare och bredare. Då kunde man ju tänka sig att tunga Obs-inslag populariserades och förkortades, kanske på ett så bra sätt att det var onödigt att sända dem i originalform. Vilket ju dessutom skulle innebära en absurd fördubbling. Och när Kulturnytt nu tydligen även skall bidra med kunskaper och innehåll så kan man undra vad Obs skall bidra med. Liknar det inte en sammanslagning av Kulturnytt och Nya Vågen? Även Kulturnytt har ju lästa inslag, men lättillgängligare och aktuellare. Namnet på det sammanslagna programmet är inte bestämd ännu, sägs det, men man förstår att cheferna känner sig frestade att döpa det hela till Obs. Då blir det ju äntligen klart att Obs har bidragit med något väsentligt till det nya programmet. Nämligen namnet.
Men det ligger mycket i vad kloka personer säger dessa dagar: problemet är inte att nå fler, som kan hänga på och diskutera. Debatten är redan livlig i sociala medier och gammalmedia får inte vara i fred utan kommenteras ständigt. Det är ett liv och ett kiv. Är det något som sitter trångt så är det eftertanken, det genomtänkta och välformulerade. De flesta moderna människor har inte så mycket tid för eftertanke. Hur skulle man annars kunna vara snabb nog? Obs har länge varit ett andrum från andfåddheten. Däri ligger dess unicitet. Det som behövs är fördjupning och distans. Inte minst distans till Stockholm. Tro en man som vilat sig ett helt liv i en fin universitetsstad. Låt de tänkande radiolyssnarna få lyssna och fundera! Så kan ni andra ägna er åt att klicka och dela och gilla. Alla behöver inte lyssna på Obs. Men möjligheten att göra det är ovärderlig.
27 nov.13