Kajsa Ekis Ekman skrev i går (28 okt.) en artikel i Dagens Nyheter om sambandet mellan kapitalism och fascism. Genom att resonera helt rätt hela tiden lyckas hon med konststycket att misslyckas med att bevisa det hon skulle bevisa. Det finns nämligen inget samband mellan kapitalism och fascism. Annat än i den meningen att ekonomiskt missnöje, liksom annat missnöje, gynnar missnöjespartier. Och högerpopulistiska partier är missnöjespartier (fast man kan tänka sig andra typer av missnöjespartier).
Var hon däremot kommer fram till är att kapitalismen har inhumana konsekvenser, som är lika sinistra som, och mycket svårare att bekämpa än, fascismens. Och det må hon ju tycka. Ser man det historiskt är det dock snudd på revisionism och ett förminskade av fascismens värsta konsekvenser (rasism och folkutrotning). Märk Auschwitz! Men förmodligen är jämförelsen tänkt i nuet. Där förvirrade högerpopulister ter sig chanslösa i jämförelse med kapitalismens internationella maktsystem.
Den gamla marxistiska tankefiguren om det tyska kapitalets stöd till den hitleristiska nationalsocialismen anas visserligen. Nationalsocialisterna var inga kommunister, deras antikapitalism var av mildare slag, ungefär som socialdemokraternas. De svenska kapitalisterna hade stort utbyte av att samarbeta med socialdemokraterna och det var lika möjligt för det tyska kapitalet att samarbeta med nationalsocialisterna. Ett pragmatiskt kapital kan sträcka sitt samarbete ganska långt. Det är något helt annat än att se nazismen som kapitalismens högsta stadium. Nationalsocialismen stod långt från nyliberalismen. Man hade intresse av klassamarbete.
Så långt Kajsa Ekis Ekman. Det är sannolikt bra att detta blivit skrivet. Man har anat att antirasismen bara var en täckmantel för antikapitalism. Därför alla krumbukter och utfall mot liberalismen. Nu står det svart på vitt hos Kajsa Ekis Ekman. Det är en så bra analys man kan göra med dessa utgångspunkter. Och det blir inte bättre än så.
Sedan noterar jag med glädje att Håkan Homberg i Upsala Nya (23 okt.) har instämt i min kritik av PM Nilsson. Än finns det liberaler kvar.
29 okt.14