Aftonbladets politiska redaktör Karin Pettersson lyfter fram PM Nilssons liberala svek (21 okt.). Nilsson, som skriver ledare i Dagens Industri, uppmanar näringslivet att försöka närma sig SD. ”Detta borde få landets övriga liberaler att vråla högt”, konstaterar Karin Pettersson med rätta.
Man kan bara tacka henne för god vakthållning. Den tystnad som jag misstänker kommer att möta hennes påpekande kommer att visa hur få de verkliga liberalerna är. Men den gamle studentliberal, som skriver dessa rader, aktar givetvis inte för rov. Det var det djävligaste! Och den mannen har ändå varit politisk redaktör på Expressen.
En annan sak som jag funderat på är om man inte borde förbjuda Svenskarnas Parti och Svenska Motståndsrörelsen. Det har sagts att det skulle öka Sverigedemokraternas legitimitet, men det tror jag knappast. Tvärtom, dessa partiers uppenbara våldsmentalitet och ohöljda rasism gör att Sverigedemokraterna framstår som måttfulla. Sverigedemokraterna har inget att vinna på att vara partiet längst till höger.
Är ett parti tillåtet så bör det också ha demokratiska rättigheter. Ges tillstånd att demonstrera och få genomföra sina demonstrationer utan att hindras. Och det skapar följande situation. När demokrater alltså sätter sig i vägen för antidemokraterna och sjunger psalmer så blir de lagförda och med rätta lagförda. Och det är naturligtvis stötande. Man kunde ju tycka att man i stället för att sätta sig i vägen kunde ordna en motdemonstration samma dag eller nästa, som givetvis skulle dra mycket mera folk och flytta uppmärksamheten. Men det effektivaste är att förbjuda Svenskarnas parti. Är det illegalt får det inget demonstrationstillstånd. Och det blir inte längre polisens sak att avgöra när ett sådant skall ges.
24 okt.14