Jag lider under ett dialektmysterium. Det började med att DN:s kultursida den 5 mars lanserade dagen som Smålands nationaldag. Varför? Jo det var fössta tossdagen i mass (första torsdagen i mars). Så långt hade jag inga problem att hänga med.
Men när jag läste Nordiska språk fick jag förklaring på ett annat dialektmysterium. Som fjortonåring flyttade jag nämligen från Sävsjö i Jönköpings län till Ljungby i Kronobergs län. Jag tog efter en del av kamraters och lärares språk och mina föräldrar sa till mig att jag börjat prata konstigt. Det lät inte längre som svenska (själva var de från Västergötland och Stockholm). Det var väl några betoningar och accenter de var missnöjda med. Men varför drabbade det mig först när jag kom till Ljungby, jag hade ju bott i Småland i hela mitt liv.
Det förklaring jag kunde inhämta från Alma Mater var följande. I Jönköpings län talade man Götamål i Kronobergs län Sydsvenska mål. Det betydde att man uttalade r:et i första torsdagen i mars, precis som man gör i skånskan och finlandsvenskan. Det stämde också vad jag mindes från Ljungby.
I övriga landet har man närmast någon sorts sch-ljud i sammanhanget. I svart uttalas inte heller r-et men t-ljudet förändras så att man anar det uteblivna r-et. Att ha vanligt t-ljud svatt är alltså småländskt och om jag har haft rätt jönköpingsländskt.
Men många människor från Kronobergs län kände igen sig i fössta tossdagen. Och det har fått mig att undra. I en anekdot jag läste i en tidning var det just en man från Växjö som använde sig av frasen.
Hur kan det komma sig? Pratar man annorlunda i Växjö än i Ljungby? Det är ju ingalunda så konstigt som det låter, dialektgränser dras inte efter vinkelhake. Språket är unikt för varje by och förändras med tiden. Det kan också hända att hela Småland lider under tossdagsförbannelsen, men när man vill prata korrekt, korrigerar man på olika sätt. Några åt Stockholm, andra åt Skåne. Det senare har ju den fördelen att det stämmer med skriftspråket. Hur många reflekterar över att man har ett annat t i svart än man har i natt. När man plötsligt slås av att r-et är stumt tror man lätt att man bara pratar slarvigt. I synnerhet om man kommer från Småland och är van vid att r-et på ett slarvigt sätt försvinner.
26 mars 15