Dan Korn frågar sig i Expressen varför ingen brunsmetar Centern (4 okt.). Detta med anledning av Centerns beryktade förslag att förbjuda omskärelse av pojkar. Annars är man ju så snar med brunsmetning men hänvisning till partitraditioner. Syftar väl på att Sverigedemokraterna har utgått ur nazismen. Och kanske på att dåvarande högern hade ett ungdomsförbund som avvek till nazismen. Och har inte Centern det för ett demokratiskt parti i det här avseendet de allra obehagligaste traditionerna?
Jo, Korn nämner en riksdagsman som var öppen med sin antisemitism i riksdagen 1939. Men det är mycket mer djupgående än så. Det handlar inte om ett enstaka svart får. Rasbiologin var inskrivet i partiprogrammet. Bodeförbundets mest framstående intellektuell var antisemit. Professor i rättshistoria , justitieminister i samlingsregeringen. Det demokratiska landets högste försvarare av lag och rätt, således. Karl Gustaf Westman hette han, glöm honom aldrig!
Med dessa finfina centertraditioner varför är då ingen framme och brunsmetar när partiet nu vill förbjuda omskärelse? Det tror jag jag kan förklara för Korn. Det handlar inte om ekon från en bruntonad bondekonservatism. Utan på att Centern gjort sig urarva, är Sveriges mest moderna parti. Vad då, historia? Religion är något konstigt gammalmodigt och irrationellt. Som man gärna får syssla med om det inte stör. Och det ger ju absolut inte människor rätt att skära i små barn.
Visst vaccinera gärna, även om det lämnar ärr, droppa lapis i ögonen även om det är smärtsamt, det är ju medicinskt motiverat. Men av religiösa skäl, det vill säga av inget skäl alls. Vad då? Judarna kan inte existera då. Det är rätt åt dem som är så konstiga och irrationella. Där ser man hur det går om man tror på Gud.
Det där kan man polemisera mot. Men det har ingenting med nazism att göra. Bara om den moderna människans intolerans mot allt hon inte begriper.
7 okt.19