Liberalernas ungdomsförbund i Stockholm vill avkriminalisera nekrofili och incest. Åt detta skrattar många, men varför skrattar de? Det är ju alldeles rimligt att människor inte skall straffas för handlingar som inte går ut över deras medmänniskor. Vill vuxna syskon ligga med varandra så skall de få det. Nekrofili ter sig som en underlig sysselsättning, men bör den bestraffas? Det drabbar ju ingen levande.
Det handlar inte om liberalismens njutningsmaximerande princip som Jacob Sidenvall i Smålandsposten (23 feb.) tror. I så fall skulle man bejaka lustmördare och pedofiler. Det handlar i stället om att öka friheten. ”Såframt han inte gör sin nästa förfång” som det heter hos Adam Smith.
Men Sidenvall är en djupt allvarlig person, som inte driver med liberalerna, och som det därför kan vara skäl att lyssna på. Sällan har en djupt känd konservatism uttrycks så oklart. ”En människa är mer än en individ. Varje människa är en unik genetisk och kulturell sammansättning som inte går att ersätta. Ett resultat av tidigare generationers viljor och strävanden som format det vi kallar arv och miljö”.
Vad menas med detta? Att vi har vårt arv och vår miljö från våra förfäder? Och i detta ligger någon sorts djupt allvarlig förpliktelse, oklart vilken. Tänkvärt är att det tydligen gör oss till något mer än individer.
Jag vill inte heller undanhålla läsarna Sidenblads slutord. ”För oss andra är debatten en påminnelse om hur moral, lagstiftning och tabun flätas samman genom århundradena och det kan finnas ett värde i att låta det vara så”. Lägg märke till den vackra konservativa predikotonen. Man skall inte ändra på något även om det bygger på fördomar och lagför oförvitliga människor. Ty man bör känna vördnad för det bestående.
Men vad säger de liberala ledarskribenterna? Det kan vara riktigt sorgligt. Även en annars pålitlig liberal som Håkan Holmberg på Upsala Nya sviker. I en förment humanism namn. I dessa fall gäller inte individens frihet. Månggifte leder till förtryck säger han, men det gör det ju endast om det förenas med patriarkalism. Incest är inte bra för där kan finnas ett beroende, men det kan ju gälla alla sexuella relationer. Det är oerhört att tro sig veta bättre vad som är bra för en människa än hon vet själv. Man kan inte kalla förmynderi för humanism. Det är hemsk när fördomar hos en människa segrar över hennes liberalismen.
Men annars går det mer i den muntra stilen. Man tycker att diskussionen skall vara fri (Erik Hultgren i Blekinge Läns Tidning 23 feb.) men att förslaget naturligtvis är knäppt, verklighetsfrånvänt och frånstötande.
Lika illa om förslaget tycker Richard Appelbom i Vestmanlands Läns Tidning (23 feb.) och Ann-Charlotte Marteus i Expressen (24 feb.) Men Appelbom har själv varit ung, konstaterar han begrundande. Och Marteus tycker inte att man skall ta barn på allvar. Varför denna nedlåtenhet? De har ju rätt. Det är knappast ungdomens fel, gubbar och gummor, att ni är dåliga liberaler!
26 feb. 16